Her kan anbringelsessteder få svar på de mest almindelige spørgsmål i forbindelse med det at have et plejebarn med i Lær for Livets læringsprogram.

Barnets forløb i Lær for Livet

Lær for Livet er et læringsprogram for anbragte og udsatte børn i Danmark, som forløber over en periode på seks år. Lær for Livets mission er at støtte børnene fagligt, så de på sigt kan gennemføre en ungdomsuddannelse og skabe et godt liv for sig selv.

Hvorfor Learning Camp?

Learning Camp er startskuddet på børnenes forløb i Lær for Livet. Den første camp finder sted i sommerferien, den næste i efterårsferien og den tredje til foråret. Efterfølgende vil der være i én weekend-camp om året.

Hvorfor mentorordning?

Alle børn i Lær for Livet får tilknyttet en mentor. Mentor er en frivillig voksen, der mødes med barnet ca. en gang om ugen.

Hvad er anbringelsesstedets rolle?

Det er også afgørende for barnets udbytte af mentorordningen, at mentor og anbringelsessted udvikler et godt samarbejde og en positiv forståelse for hinandens ansvar og rolle.

  • Lær mere

    Læs mere i denne folder for anbringelsessteder

        Åbn folder Lær for livet