Hvad er en mentor?

Mentor er en frivillig voksen, der mødes med barnet ca. en gang om ugen enten hos mentorbarnet, mentor eller et helt tredje sted, fx på biblioteket. Derudover bidrager mentor til at udvide barnets oplevelsesverden gennem aktiviteter af almendannende karakter som fx museums- eller teaterbesøg.

Alle børn i Lær for Livet får tilknyttet en mentor, hvis primære opgave er, at hjælpe barnet med skolearbejdet. En velfungerende mentorordning kan være af meget stor betydning for et anbragt eller udsat barns skolesucces og fremtid. Selvom nogle af børnene i Lær for Livet klarer sig pænt i skolen allerede, kan barnets lyst til læring svinge. Derfor kan mentorordningen vise sig afgørende og vigtig på et senere tidspunkt i barnets liv. En mentor, der kommer udefra, kan bidrage til at give skolearbejdet mening og værdi.

mentorordning

Mentorordninger af forskellige art findes over hele landet, men at have sin egen mentor er stadig en luksus,  de færreste børn i Danmark kan prale af.

Hvem er Lær for Livets mentorer?

Mentorerne i Lær for Livet rekrutteres og uddannes af Lær for Livet. For at blive mentor skal man som minimum have gennemført en ungdomsuddannelse, og kunne fremvise ren straffe- og børneattest. Inden man kan blive endeligt godkendt som mentor, skal man gennem en ansøgningsproces, hvor det vurderes, om man egner sig til mentorrollen. Sidste skridt i processen er at matche den godkendte mentor med et mentorbarn, hvor det vurderes, om der kan blive tale om en opbyggende og meningsfuld relation. 

Alle mentorer kommer på et obligatorisk to-dages mentorkursus og deltager løbende i supervisionsmøder, der skal klæde dem bedst muligt på til at udvikle en positiv, styrkende og optimistisk relation til mentorbarnet.

Anbringelsesstedets rolle i forhold til mentor

Mentorordningen er en central og bærende del af programmet. Derfor er det vigtigt, at I som plejefamilie/anbringelsessted prioriterer mentormøderne i hverdagen – også selvom det måske kræver, at andre aktiviteter må vælges fra. Den faglige støtte, som mentor repræsenterer, er en god investering i barnets fremtid og trivsel fremadrettet.

Det er også afgørende for barnets udbytte af mentorordningen, at mentor og anbringelsessted udvikler et godt samarbejde og en positiv forståelse for hinandens ansvar og rolle. Hjælp også barnet med at forstå, hvad barnet kan få ud af at mødes med mentor (opretholde lyst til læring, konkret lektiehjælp, gode oplevelser m.m.).

Video: mød en mentor

  • Lær mere

    Læs mere i denne folder for anbringelsessteder

        Åbn folder Lær for livet