Ansøgningsprocessen

For at blive mentor i Lær for Livet skal man igennem en række trin i ansøgningsprocessen for at sikre forventningsafstemning og at ansøgeren matches med et barn på et fyldestgørende grundlag.

Rekrutteringsprocessen

Klik her for at gå direkte til ansøgningen

Ansøgning på Lær for Livets hjemmeside

Første skridt for at ansøge om at blive mentor er at udfylde ansøgningsskemaet her på hjemmesiden. Hvis du vil høre mere om mentorordningen inden du søger, kan du vælge at blive kontaktet af Lær for Livet. På denne side kan du udfylde dine kontaktinformationer vil du blive ringet op af en medarbejder.

Udvælgelse af ansøgere ud fra geografi mm.

På baggrund af informationen fra ansøgningsskemaet udvælger Lær for Livets sekretariat de kandidater, som lever op til grundlæggende krav, og som bor i områder, der er relevante.

Præ-interview

Udvalgte kandidater bliver i første omgang interviewet over telefonen af en af Lær for Livets HR-frivillige for at afklare nogle praktiske detaljer og afstemme forventninger. Samtalen varer cirka 15 min.

Personligt interview

De kandidater som efter præ-interview vurderes som egnede, vil efterfølgende blive kontaktet af en af Lær for Livets frivillige interviewere. Den frivillige interviewer tager et personligt interview med kandidaten for at gå mere i dybden med vedkommendes kvalifikationer. Samtalen foregår helst hjemme hos kandidaten og varer cirka 1 time.

Godkendelse og match med barn

Efter det personlige interview vurderer Lær for Livets sekretariat, om kandidaten kan godkendes som mentor. Hvis kandidaten kan godkendes, indhenter Lær for Livets sekretariat kandidatens børneattest og straffeattest. På dette tidspunkt vil Lær for Livets sekretariat også afgøre, om kandidaten kan matches med et barn. Før opstart med barnet bliver kandidaten introduceret til mentoropgaven på en uddannelsesweekend, eller inden da gennem en foreløbig introduktion.

Hvis ikke der er et aktuelt match med et barn, vil kandidaten blive kontaktet igen, hvis et barn skulle få brug for en ny mentor, eller hvis der opstår en mulighed i forbindelse med de nye årgange børn, som starter i Lær for Livet.

Straffeattest og børneattest

Du kan ikke selv hente din børneattest – Lær for Livet skal indhente den for dig. Når du har indsendt din straffeattest, vil vi anmode Politiet om din børneattest. Herefter får du en mail i din e-boks, hvor du skal godkende, at Lær for Livet må få adgang til attesten. Husk at godkende inden 14 dage, ellers bliver den afvist, og Lær for livet skal anmode Politiet igen.

Uddannelsesweekend

Alle frivillige mentorer inviteres på Uddannelsesweekend, som afholdes to gange om året i hhv. januar og september. Uddannelsesforløbet varer over to dage og afholdes på Dalum Landbrugsskole i Odense. Formålet med Uddannelsesweekenden er at forberede og ruste vores mentorer til det første møde med mentorbarnet og det videre forløb.

Det er obligatorisk for mentorer at deltage på uddannelsen inden for det første år af mentorforløbet, men Lær for Livet opfordrer til at man deltager inden man mødes med mentorbarn.

I forbindelse med uddannelsesweekenden vil du blive bedt om at underskrive Lær for Livets aftale om frivillig indsats for at sikre forventningsafstemning mellem dig og os hos Lær for Livet.

Afslag

Undervejs i ansøgningsprocessen kan det være, at Lær for Livets sekretariat vurderer, at kandidaten ikke er det helt rette match til Lær for Livets mentorordning. Vurderingen kommer bl.a. an på de kompetencer, som vi erfarer er vigtige hos mentorer, og de behov som børnene i programmet har. Det er ikke alle kvalificerede kandidater, som har det, som mentorordningen kræver. Gode faglige kvalifikationer og motivation er vigtige elementer, men en stabil livssituation og en vedholdende indstilling til mentorrollen er også afgørende.