Ansøgningsprocessen

For at blive mentor i Lær for Livet skal man igennem en række trin i ansøgningsprocessen for at sikre forventningsafstemning og at ansøgeren matches med et barn på et fyldestgørende grundlag.

Klik her for at gå direkte til ansøgningen

ANSØGNING PÅ LÆR FOR LIVETS HJEMMESIDE

Første skridt for at ansøge om at blive mentor er at udfylde ansøgningsskemaet her på hjemmesiden. Hvis du vil høre mere om mentorordningen inden du søger, kan du vælge at blive kontaktet af Lær for Livet. På denne side kan du udfylde dine kontaktinformationer, og efterfølgende vil du blive ringet op af en medarbejder.

UDVÆLGELSE AF ANSØGERE UD FRA GEOGRAFI MM.

På baggrund af informationen fra ansøgningsskemaet udvælger Lær for Livets sekretariat de kandidater, som lever op til de grundlæggende krav, og som bor i områder, der er relevante.

PRÆ-INTERVIEW

Hvis du opfylder de grundlæggende krav, og vi har brug for mentorer i det område du bor, vil du blive ringet op af en af vores HR-frivillige, der vil lave et præ-interview med dig. Her afklares praktiske detaljer, vi forventningsafstemmer og hører lidt om dig. Samtalen varer ca. 15 min.  

PERSONLIGT INTERVIEW

Går du videre fra præ-interviewet, vil du blive kontaktet af en af Lær for Livets frivillige interviewere. Den frivillige interviewer vil lave et interview med dig i dit hjem, hvor I bl.a. snakker lidt mere om, hvad du tænker om at være mentor. Interviewet vil tage omkring en time.

GODKENDELSE

Efter det personlige interview vurderer Lær for Livet, om der er det rigtige match mellem dig og mentorordningen. Vi giver dig også besked omkring, om du kan blive mentor i Lær for Livet eller ej. Hvis du godkendes, indhenter Lær for Livet straffe- og børneattest på dig. Disse skal begge være rene. Lær for Livet indhenter attester på alle, der er tilknyttet programmet.

Uddannelse og tildeling af mentorbarn

Når du er blevet godkendt som mentor i Lær for Livet, skal du på en uddannelsesweekend. Vi afholder uddannelsesweekender i januar, april og september. Du skal have deltaget på en af disse, inden du kan gå i gang som mentor. Det er også på uddannelsesweekenden, at du vil få tildelt det barn, vi har valgt at matche dig med.

Hvis ikke der er et match med et barn umiddelbart efter din godkendelse, vil du blive kontaktet igen, hvis et barn skulle få brug for en ny mentor, eller hvis der opstår en mulighed i forbindelse med de nye årgange børn, som starter i Lær for Livet. Efterfølgende vil du blive inviteret på uddannelsesweekend.

STRAFFEATTEST OG BØRNEATTEST

Du indhenter selv din straffeattest fra Politiet og uploader den til os her: straffeattest.laerforlivet.dk/. Du kan ikke selv hente din børneattest – Lær for Livet skal indhente den for dig. Når du har indsendt din straffeattest, vil vi anmode Politiet om din børneattest. Herefter får du en mail i din e-boks, hvor du skal godkende, at Lær for Livet må få adgang til attesten. Husk at godkende inden 14 dage, ellers bliver den afvist, og Lær for livet skal anmode Politiet igen.

UDDANNELSESWEEKEND

Alle frivillige mentorer inviteres på uddannelsesweekend, som afholdes tre gange om året i henholdsvis januar, april og september. Uddannelsesforløbet foregår over to dage og afholdes på Dalum Landbrugsskole i Odense. Formålet med uddannelsesweekenden er at forberede og ruste vores mentorer til det første møde med mentorbarnet og det videre forløb.

Det er obligatorisk for mentorer at deltage på uddannelsen.

I forbindelse med uddannelsesweekenden vil du blive bedt om at underskrive en forventningsaftale mellem dig og Lær for Livet.

AFSLAG

Undervejs i ansøgningsprocessen kan det være, at Lær for Livets sekretariat vurderer, at du ikke er det helt rette match til Lær for Livets mentorordning. Vurderingen kommer bl.a. an på de kompetencer, som vi erfarer er vigtige hos mentorer, og de behov som børnene i programmet har. Det er ikke alle kvalificerede kandidater, som har det, som mentorordningen kræver. Gode faglige kvalifikationer og motivation er vigtige elementer, men en stabil livssituation og en vedholdende indstilling til mentorrollen er også afgørende. Bliver du afvist i løbet af processen, vil du få besked af Lær for Livet.