Learning Kids

Materiale fra eksamenscampen

Workshop “Danskeksamen mundtligt og skriftlig”

Workshop “Eksamenslæsestrategier”

Workshop “Matematikeksamen”

Workshop “Engelsk- og fremmedsprogseksamen”

Her kan alle Learning Kids og nye børn i Lær for Livet finde information, billeder og nyheder fra Lær for Livet.

Lær for livet