Velkommen til Learning club

Lær for Livet glæder sig til at afholde lokale Learning Clubs for alle Learning Kids i programmet i efteråret/vinteren 2020 i samarbejde med Red Barnet Ungdom.

Resten af året kommer vi til at holde tre Learning Clubs for alle Learning Kids i København/Helsingør, Roskilde, Vordingborg, Esbjerg, Aarhus og Aalborg. Du bestemmer helt selv hvornår og hvor, du vil deltage. Du kan selv vælge, om du kun deltager én gang, to gange eller alle tre gange. Hver gang vil have et nyt program med sjove aktiviteter og gode oplevelser sammen. Vi glæder os til en sjove stunder sammen med dig!

HVORFOR?

Learning Clubs er blevet til for at bakke op om fællesskab og skolegang for de Learning Kids, der har været væk fra skolen længe pga. corona-nedlukningen af skolerne i foråret 2020.

HVEM?

Alle Learning Kids i Lær for Livet.

HVOR?

Der afholdes Learning Clubs flere steder i landet, nemlig:

  • København/Helsingør
  • Roskilde
  • Vordingborg
  • Aalborg
  • Århus
  • Esbjerg

Information om de nærmere lokationer for klubmøderne vil følge.

HVORNÅR?

HVORDAN?

Hver Learning Club kommer til at bestå af mellem syv og 20 Learning Kids i alderen 9-20 år. I hver Learning Club er der én uddannet lærer eller pædagog fra Lær for Livet samt en gruppe frivillige fra Red Barnet Ungdom.

I de uger, hvor der ikke er klubmøde, tilbydes de unge telefonsamtaler med en voksen fra klubben.

Et eksempel på et program for et Learning Club-møde:  
15:00-15:10    Tjek ind: Har vi oplevet noget nyt siden sidst? (Med sunde snacks) 

15:10-15:45     Lektiehjælp og hjælp til gode arbejdsrutiner.

15:45-16:00     Aktiv pause

16:00-17:30     Fælles aktivitet i lokalområdet: Virksomhedsbesøg, samarbejdsøvelser, byvandring, kort praktikforløb.  

17:30-18:00     Zonemøde: Hvordan har dagen har været? Hvad fylder? 

18:00                Tak for i dag. 

Enkelte klubmøder kan også være tilrettelagt som en sjov fællesaktivitet, fx kano-, ride- eller klatretur.

Learning Clubs er støttet af Ole Kirk’s Fond og af midler fra udmøntningen af hjælp til sårbare børn og unge i forbindelse med corona-krisen på Børne- og Undervisningsministeriets område.

TILMELDING

Du tilmelder dig ved at skrive til maria.r@laerforlivet.dk om, hvilken klub du har lyst til at deltage i.

OM SAMARBEJDET MED RED BARNET UNGDOM:

I alle Lær for Livets Learning Clubs er der altid 1-2 voksne fra Lær for Livet tilstede. Alle voksne i Lær for Livet er indforstået med vores fælles pædagogiske tilgang, som Learning Kids også kender fra vores camps, og herunder hvordan vi tilgår børnene både til klubmøderne og mellem klubmøderne. På hver Learning Club er der 1-4 frivillige fra Red Barnet Ungdom tilknyttet. Alle de frivillige er rekrutteret gennem Red Barnet Ungdom, men har derudover været igennem en uddannelse afholdt af de klubansvarlige fra Lær for Livet – alle voksne skal derfor overholde de fælles Lær for Livet-retningslinjer for omgangen med børn og unge. 

Red Barnet Ungdom har i uge 28 været i medierne i forbindelse med en forfærdelig sag, hvor to tidligere frivillige er blevet sigtet for overgreb mod et barn. Læs eventuelt mere om sagen og Red Barnet Ungdoms håndtering af sagen HER.

Lær for Livet har været i dialog med Red Barnet Ungdom om sagen og sikret, at alle RBU’s retningslinjer er overholdt i forbindelse med rekruttering af frivillige. Derudover er alle frivillige indforstået med Lær for Livets retningslinjer for samvær med børn og unge, som står beskrevet i vores clubhåndbog. Dem kan du læse mere om HER.

 Vi forbeholder os endvidere retten til at opsige samarbejdet med frivillige, som ikke lever op til disse retningslinjer. 

Hvis du har spørgsmål til Lær for Lives Learning Klubber, kan du kontakte Maria Bjørnstjerne på 61397642.