Velkommen til Learning club

Lær for Livet glæder sig til at afholde lokale Learning Clubs for alle Learning Kids i programmet i sommeren 2020 i samarbejde med Red Barnet Ungdom.

I løbet af sommeren kommer vi til at holde seks Learning Clubs for alle Learning Kids i København, Helsingør, Roskilde, Vordingborg, Odense, Esbjerg, Aarhus og Aalborg. Du bestemmer helt selv hvornår og hvor, du vil deltage. Du kan selv vælge, om du kun deltager én gang, to gange eller alle seks gange. Hver gang vil have et nyt program med sjove aktiviteter og gode oplevelser sammen. Til hver Learning Club mødes vi klokken 15:00 og slutter klokken 18:00. Vi glæder os til en sjov sommer sammen med dig!

Tilmeldingslinks finder du nederst på siden.

HVORFOR?

Learning Clubs er blevet til for at bakke op om fællesskab og skolegang for de Learning Kids, der har været væk fra skolen længe pga. corona-nedlukningen af skolerne i foråret 2020.

HVEM?

Alle Learning Kids i Lær for Livet.

HVOR?

Der afholdes Learning Clubs ni steder i landet, nemlig:

  • København
  • Helsingør
  • Roskilde
  • Vordingborg
  • Odense
  • Aalborg
  • Århus
  • Esbjerg

Information om de nærmere lokationer for klubmøderne vil følge.

HVORNÅR?

HVORDAN?

Hver Learning Club kommer til at bestå af mellem syv og 20 Learning Kids i alderen 9-20 år. I hver Learning Club er der én uddannet lærer eller pædagog fra Lær for Livet samt en gruppe frivillige fra Red Barnet Ungdom.

I de uger, hvor der ikke er klubmøde, tilbydes de unge telefonsamtaler med en voksen fra klubben.

Et eksempel på et program for et Learning Club-møde:  
15:00-15:10    Tjek ind: Har vi oplevet noget nyt siden sidst? (Med sunde snacks) 

15:10-15:45     Lektiehjælp og hjælp til gode arbejdsrutiner.

15:45-16:00     Aktiv pause

16:00-17:30     Fælles aktivitet i lokalområdet: Virksomhedsbesøg, samarbejdsøvelser, byvandring, kort praktikforløb.  

17:30-18:00     Zonemøde: Hvordan har dagen har været? Hvad fylder? 

18:00                Tak for i dag. 

Enkelte klubmøder kan også være tilrettelagt som en sjov fællesaktivitet, fx kano-, ride- eller klatretur.

Learning Clubs er støttet af Ole Kirk’s Fond og af midler fra udmøntningen af hjælp til sårbare børn og unge i forbindelse med corona-krisen på Børne- og Undervisningsministeriets område.

TILMELDING

Herunder finder du links til tilmelding til de enkelte klubber. Deadline for tilmelding er den 14. juni. Alle klubber kommer i løbet af sommeren til at have seks klubmøder. Møderne bliver afholdt hver anden uge fra klokken 15:00-18:00.

København – tilmeld dig HER
Klubben starter op tirsdag d. 23. juni eller torsdag d. 25. juni (to hold). 

Helsingør – tilmeld dig HER
Klubben starter op torsdag d. 25. juni. 

Roskilde – tilmeld dig HER
Klubben starter op mandag d. 22. juni. 

Vordingborg – tilmeld dig HER
Klubben starter op onsdag d. 24. juni. 

Odense – tilmeld dig HER
Klubben starter op tirsdag d. 23. juni. 

Aalborg – tilmeld dig HER
Klubben starter op torsdag d. 25. juni. 

Århus – tilmeld dig HER
Klubben starter op mandag den 22. juni eller onsdag d. 24. juni (to hold). 

Esbjerg – tilmeld dig HER
Klubben starter op tirsdag d. 23. juni.