Mentorer

På mentorsiderne kan du finde kørselsbilag, vigtige datoer og materialer til dit arbejde som mentor. Du kan også logge ind på de lukkede mentorsider.

Frivillig mentor

Mentorsparring

Alle mentorer inviteres til mentorsparring tre gange årligt. Her kan du få mere information om mentorsparring og se hvilke datoer, der afholdes mentorsparring i dit område.

Bestilling af materialer

Her kan du som mentor bestille et udvalg af materialer, som du kan bruge sammen med dit mentorbarn.

Bilag og refusion

Her kan du se hvordan du får godtgjort kørselsudgifter og få dine udlæg refunderet.

Indsend straffeattest

Her kan du som ny mentor indsende din straffeattest.

Mentor-login

Via dit mentor-login får du adgang til kursusmaterialer, Lær for Livets faglivliner, Alineas fagportaler mv.

 

Hent Mentorhåndbogen 2020/21

 

  •  

    LB-forsikring

    LB Forsikring bidrager med 4 mio. kr. over de næste tre år til at styrke mentorordningen for anbragte børn. Derudover vil LB Forsikring også bidrage med at skaffe nye mentorer til de ca. 75 nye børn, der optages i programmet årligt. Det gøres blandt LB Forsikrings medlemmer, som for en stor dels vedkommende er undervisere, social- og sundhedsansatte. Målsætningen er at øge antallet af anbragte børn, der gennemfører en ungdomsuddannelse, skabe ny viden og sprede de gode metoder til gavn for endnu flere anbragte børn.

    Læs mere på LB Forsikrings hjemmeside