Mentorsparring

Mentorsparring er et tilbud til alle mentorer, der afholdes tre gange om året (februar, maj og oktober) og varer fra klokken 17.00 til 20.00.

Til mentorsparring (tidligere supervisioner) er der en psykolog til stede, som faciliterer mødet, og som vil tage hånd om de problemer og udfordringer, der rejses på mødet. Mentorsparringen er et fortroligt rum, hvor alle har tavshedspligt. En Mentorsparring forløber typisk med, at du som mentor får lov til kort at fortælle om, hvordan det går, og om der er  specielle emner eller udfordringer, du gerne vil diskutere.

Det er vigtigt at komme til Mentorsparring, da det giver god mulighed for at møde og dele erfaringer med andre mentorer. De fleste mentorer vil også anbefale, at man kommer til disse møde, da man lærer meget om, hvordan andre håndterer deres mentorroller og udfordringer. Derudover kan møderne være med til at styrke netværket i ens lokale område. På mødet vil den lokalansvarlige også deltage og tage imod feedback og forbedringsforslag, som kan tages med videre til Lær for Livets sekretariat.


”Mentorsparringen er et unikt forum for mentorerne, hvor de får mulighed for at få vejledning og sparre med andre mentorer – både rent fagligt, men også personligt. Det er det, vi kalder Share & Care”

Sanne Linke Møller, psykolog og supervisor hos Lær for Livet


Lær for Livet sørger for forplejning ved Mentorsparringerne. Invitationer udsendes via mail.

Her kan du se, hvilke tre datoer netop din mentorgruppe har mentorsparring i 2018:

 

 GRUPPER Vinter Forår Efterår
København 1 25. januar 3. maj 13. september
Roskilde 29. januar 15. maj (aflyst) 18. september
Holbæk 30. januar 2. maj 11. september
Helsinge 1. februar 23. april 4. september
København 2 25. januar 3. maj 13. september
Hillerød 19. februar 24. april 6. september
Slagelse 6. februar (aflyst) 8. maj 19. september
Lyngby 5. februar 7. maj 10. september
Odense  25. januar (aflyst) 25. april 11. oktober
Aarhus 1 1. februar 3. maj 24. oktober
Aarhus 2 6. februar 9. maj 1. november
Næstved 20. februar (aflyst) 15. maj (aflyst) 9. oktober
Vordingborg 28. februar 9. maj 24. oktober
Herning 7. februar 23. maj (aflyst) 10. oktober
Aabenraa 21. februar 28. maj 24. oktober
Thisted 6. februar 15. maj 23. oktober
Aalborg 7. februar 2. maj 3. oktober