Supervisioner

Supervisionen er et tilbud til alle mentorerne, der afholdes tre gange om året (februar, maj og oktober) og de varer fra klokken 16.30 til 19.30. Til supervisionen er der en psykolog til stede, som faciliterer mødet, og som vil tage hånd om de problemer og udfordringer, der rejses på mødet. Supervisionerne er et fortroligt rum, så alle har naturligvis tavshedspligt, ift. hvad der bliver talt om på møderne. Typisk foregår supervisionen ved, at alle mentorer får lov til kort at fortælle om, hvordan det går, og om der er nogle specielle temaer eller udfordringer, man gerne vil have diskuteret på mødet.

Det er vigtigt at komme til supervisionerne, da det giver god mulighed for sparring med andre mentorer, der er i samme situation som én selv. De fleste mentorer vil også anbefale, at man kommer til disse møde, da man lærer meget om, hvordan andre håndterer deres mentorroller og udfordringer. Derudover kan supervisionerne være med til at styrke netværket i ens lokale område. På mødet vil den lokalansvarlige også deltage og give mulighed for at komme med feedback og forbedringsforslag, som kan tages med videre til Lær for Livets sekretariat.

”Supervisionen er et unikt forum for mentorerne, hvor de får mulighed for at få vejledning og sparre med andre mentorer – både rent fagligt, men også personligt. Det er det, vi kalder Share & Care”, fortæller Sanne Linke Møller, psykolog og supervisor hos Lær for Livet.

Lær for Livet sørger for forplejning til supervisionerne. Invitationen til supervision bliver udsendt mødet via mail.

Her kan du se, hvilke tre datoer netop din mentorgruppe har supervision i 2017:

 

  FEBRUAR MAJ OKTOBER
København 1 11. oktober
Roskilde 12. oktober
Holbæk 26. oktober
Helsinge 10. oktober
København 2 11. oktober
Hillerød 9. oktober
Slagelse
Lyngby 31. oktober
Haderslev
Odense 10. oktober
Aarhus 1 11. oktober
Aarhus 2 25. oktober
Næstved 10. oktober
Vordingborg 11. oktober
Herning 11. oktober
Thisted 24. oktober
Aalborg 25. oktober