Barnets lov

Lær for Livets konkrete input til Barnets Lov

1. Hjemmelæringsmiljøet skal styrkes! Og det skal afspejles i og sikres med loven
Det er et svigt, at kun halvdelen af de anbragte børn består Folkeskolens Afgangsprøve. Det nuværende udkast er alt for uambitiøst her og har kun en perifer sætning herom i udspillets pkt. 29. Derfor bør der sættes samme ambitiøse mål for anbragte børn og unges læring som for andre børn, som kommunerne forpligtes på. Og der skal stilles krav til hjemmelæringsmiljøet både i plejefamilier og opholds- og døgninstitutioner om at understøtte læring.

2. Nødvendigt med særlig indsats på skolen
De anbragte skal hjælpes til at finde sig til rette i skolen – fagligt og socialt. Det kan ske ved, at skolen skal udpege en ansvarlig kontaktlærer, der tildeles ekstra timer til at sikre, at det enkelte anbragte barn får den nødvendige støtte i skolen, og at barnet inkluderes i det sociale fællesskab. Samt et krav om en at lave en plan, når et anbragt barn indskrives, som skal indebære, at der sættes tidligt ind for at afdække eventuelle læringsudfordringer hos barnet.

3. Inddrag civilsamfundet ift. en frivillig betydningsfuld voksen i lokalsamfundet
Forskning viser, at en frivillig betydningsfuld voksen/mentor kan gøre en afgørende forskel for et barns skolegang og liv. Derfor er det for uambitiøst med udspillets pkt. 10 om, at ”kun” børn på en institution skal tilbydes en venskabsfamilie. Alle anbragte børn bør have en frivillig betydningsfuld voksen i deres liv, og vi har et civilsamfund, der står klar til at løfte opgaven.

Læs: Kronik fra direktør Illa Westrup Stephensen og lærer og debattør Geeti Amiri

Flere nyheder