Ni ud af 10 har fået nye venner på sommerens camp

Rekordmange børn fra hele landet startede denne sommer i Lær for Livet. Vi har bedt dem om at evaluere campen. Evalueringen viser blandt andet, at ni ud af 10 har fået nye venner og glæder sig til at komme på camp igen til efteråret.

Mens de fleste danske børn holdt sommerferie, var 130 børn på deres første camp med Lær for Livet. Den 10-dages sommercamp er startskuddet på en seks år lang læringsrejse, som skal ruste børnene både fagligt og socialt, så de kan få større trivsel og skoleglæde og på sigt også mod på at tage en ungdomsuddannelse.

Venner og minder for livet
Vi har bedt alle børnene om at besvare en elektronisk evaluering af deres første 10 dage på camp. Her svarer ni ud af 10 børn, at de på campen har fået nye venner, og at de synes, at det er sjovt at være på camp. Lisa på 10 år er et af de børn.

”Jeg har fået mange gode venner, både drenge og piger. Sammen med dem har jeg fået rigtig mange gode oplevelser, som har givet minder for livet,” svarer hun på spørgsmålet om, hvad der har været hendes bedste oplevelse på sommerens camp.

En skole-camp uden skæld ud
Evalueringen viser også, at 71 % af børnene er glade for undervisningen i dansk og 76 % er glade for undervisningen i matematik. Endelig synes 94 % af børnene, at de voksne på camp er søde.

”På camp gør vi meget ud af at skabe en aktiv og alsidig undervisning. Samtidig arbejder vi på at knytte relationer med børnene. Det skaber et trygt læringsmiljø. Det skal være sjovt at lære, og derfor skælder de voksne heller ikke ud. Børn der trives og tror på sig selv, klarer sig bedre i skolen,” forklarer Lær for Livets udviklingschef Gertrud Kerrn-Jespersen.

Og den gode stemning på campen ser ud til at gøre indtryk. I hvert fald glæder ni ud af 10 børn sig til at komme på camp igen til efteråret, viser evalueringen.

En langsigtet indsats
Samtidig viser evalueringen, at 86 % af børnene er glade for at være blevet en del af Lær for Livet. De har dermed mulighed for at blive en del af den positive statistik, som en forskergruppe fra DPU, Aarhus Universitet lagde frem i 2021. Den viser, at otte ud af ti af børn består folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse efter at have været en del af Lær for Livet, og næsten otte ud af ti kommer videre på ungdomsuddannelser i de følgende år.

En del af forklaringen er, at børnene er en del af programmet i flere år, hvor de træner deres evner i at indgå i sociale og faglige fællesskaber på camps, men også, at de får tilknyttet en frivillig mentor, der cirka en gang om ugen støtter op om skolearbejdet, viser forskningen fra DPU, Aarhus Universitet.

I løbet af efteråret vil alle børn så vidt muligt blive matchet med en mentor. Nogle steder i landet, kan der dog godt gå lidt længere tid.

Efterårscamp
Næste skridt på børnenes læringsrejse er camp nr. 2 i efterårsferien. Vi glæder os til at byde alle børn velkomne tilbage.

For årgang 2017-2021 vil der være flere temacamps dette efterår – se oversigten her!

Flere nyheder