Ny reform skal sætte ”Børnene Først”

Bred politisk aftale om Børnene Først er et vigtigt første skridt i retning af at styrke anbragte og udsatte børns rettigheder, skabe mere forebyggelse og bedre anbringelser. Næste skridt er at give anbragte børn en god skolegang og sikre en god implementering.

Et bredt politisk flertal har i dag præsenteret aftalen til reformen ”Børnene Først”. Se Lær for Livets første kommentarer her:

”Det er meget positivt, at partierne bag aftalen har fokus på at skabe mere stabile anbringelser og med større kvalitet. Blandt andet ved at styrke plejefamiliernes efteruddannelse og supervision. Vi ved nemlig, at ro og stabilitet skaber trygge børn, der udvikler sig og har en stærke tilknytning til fx skole- og fritidsliv,” udtaler Lær for Livets direktør Illa Westrup Stephensen.

Samarbejde med civilsamfundet giver stærke relationer
Lær for Livets direktør understreger samtidig, at det er afgørende, at kommunerne nu forpligtes til at samarbejde med civilsamfundet i forhold til at give anbragte børn og unge netværk, støtte og relationer til frivillige voksne udenfor ”systemet”.

” Vi ved fra forskning og fra Lær for Livets børn og unge, hvor meget det betyder at have frivillige og autentiske relationer og rollemodeller i deres liv, som også er der, når kommunen holder lukket,” understreger direktøren.

Savner fokus på skolegang
Endelig fremhæver Lær for Livets direktør, at det er et vigtigt skridt i retning af at styrke anbragte børn og unges langsigtede læring, at Socialtilsynets kvalitetsvurdering af anbringelsesstederne fremover skal indeholde en vurdering af læringsmiljøet. Men hun efterlyser mere fokus på læring.

”Alt for mange anbragte børn og unge lades i stikken, når det kommer til at gennemføre skole og uddannelse, som ellers er en helt afgørende nøgle til at skabe sig et godt liv. I Lær for Livet ser vi derfor frem til en næste fase, hvor vi sikrer, at alle anbragte børn får ret til en god skolegang.”

Læs Lær for Livets direktør og lærer og debattør Geeti Amiris bud på, hvordan vi også giver anbragte børn og unge en god skolegang: Børnene Først betyder også god skolegang først – Lær for livet – Et læringsprogram for udsatte børn (laerforlivet.dk)

Læs hele aftalen her: Bred politisk aftale om Børnene Først (sm.dk)

Flere nyheder