Nyt HR-hold i Aarhus

To gange om ugen mødes en gruppe HR-frivillige på Lær for Livets kontor i København for at lave telefoninterview med ansøgere til Lær for Livets mentorordning. Nu er der også mulighed for at være HR-frivillig i Aarhus.

I København mødes to hold HR-frivillige henholdsvis mandag og torsdag på Lær for Livets sekretariat for at hjælpe med at finde de helt rigtige mentorer til børnene i Lær for Livet. Nu er det også muligt at være HR-frivillig i Aarhus, hvor et nyt hold på foreløbig fire HR-frivillige mødes hver mandag eftermiddag på Frivilligcentret i Aarhus.

Her ringer de til danskere, der har ansøgt om at blive en del af Lær for Livets mentorordning for at interviewe ansøgerne om deres motivation for at ansøge og for at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål fra ansøgerne.

Når den HR-frivillige vurderer, at der er basis for det, vil ansøgeren blive indstillet et personligt interview i hjemmet. Det interview bliver varetaget af Lær for Livets frivillige interviewere.

Trivselssamtaler med mentorer
De HR-frivillige laver desuden opkald til Lær for Livets nuværende mentorer om, hvordan det går med mentorrelationen for at sikre, at alle frivillige mentorer får den hjælpe og sparring, de har behov for.

Samtidig sørger de HR-frivillige også for, at mentorernes tilbagemeldinger formidles videre til børnenes sagsbehandlere i kommunerne.

Vil du være en del af holdet i Aarhus eller i København? Så læs mere her!

På billedet ses HR-holdet i København, og vi glæder os til at fotografere det nye hold i Aarhus.

 

 

Flere nyheder