Seksårig indsats skal styrke børns læring og trivsel

Viborg Kommune har netop indgået et partnerskab med organisationen Lær for Livet, som styrker læring, trivsel og fællesskaber hos børn, der vokser op med svære livsomstændigheder. Med støtte fra Grundfos Fonden, får 30 børn fra Viborg Kommune chancen for at starte et seksårigt forløb i Lær for Livet.

Danske børn og unge klarer sig dårligere i dansk og matematik end før coronakrisen – ifølge nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er andelen, der ikke får minimum 02 i både dansk og matematik steget fra 8,6 pct. i 2016-2019 til 11,5 i 2023. I Viborg Kommune er tallet 10,4 procent. Det vil sige, at ud af de 800 elever, der sidste år gik i 9. klasse i Viborg Kommune, var der 83, der dumpede i dansk og matematik.

Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er det især børn, der mistrives og som vokser op under svære livsvilkår, der klarer sig dårligt fagligt. Det er et problem, fordi det at kunne læse, stave og regne er en vigtig forudsætning for at komme videre i ungdomsuddannelse og skabe sig et godt liv. Det er altså både dyrt for samfundet og det har en høj pris for de unge, som risikerer at havne på kanten af samfundet som voksne.

Vigtig hjælp til en positiv skolegang
Med et nyt samarbejde med organisationen Lær for Livet giver Viborg Kommune, med støtte fra Grundfos Fonden, nu 30 børn mellem 9 og 13 år mulighed for at blive en del af et seksårigt læringsprogram i Lær for Livet. I løbet af de seks år kommer børnene på flere camps i ferier og weekender for at blive styrket i dansk og matematik samt socialt og personligt, og de får tilknyttet en frivillig mentor, der et par timer om ugen støtter barnet i at klare sig bedre i skolen.

”Alle børn og unge har værdi og potentiale. Desværre er det ikke alle, der har de samme forudsætninger i livet. Lær for Livet står allerede på gode resultater. Derfor er jeg glad for, at vi har indgået samarbejdet, da det netop giver børn i udsatte positioner en ekstra hånd i ryggen til at blive så dygtige, de kan”, siger Katrine Fusager Rohde, formand for Børne- og Ungdomsudvalget i Viborg Kommune.

“Vi tror på, at sunde fællesskaber fremmer børn og unges læring. Derfor er vi glade for, at Lær for Livet løfter både faglig læring og daglig trivsel – i hverdagen og for fremtiden,” siger fondsdirektør Kim Nøhr Skibsted, Grundfos Fonden.

”Selvom vi har fri og lige adgang til uddannelse, så har vi stadig ikke samme chancer for at lykkes med skolen. Det er spild af gode ressourcer, hvis vi ikke støtter børnene i at realisere deres potentiale. Derfor er vi meget glade og taknemmelige for, at Viborg Kommune og Grundfos Fonden er visionære og ambitiøse på børnenes vegne,” understreger Lær for Livets direktør Karen Haumann.

Brug for flere voksne rollemodeller
Denne sommer starter de første børn fra familier i Viborg deres seks år i Lær for Livet. Efter sommerferien skal de have tilknyttet en frivillig mentor, der vil bruge et par timer 2-4 gange om måneden for at hjælpe barnet med at klare sig bedre i skolen og med at give barnet alment dannende oplevelser.

”Det handler om, at barnet får en selvtillid i forhold til at befinde sig i en læringssituation, og perspektivet er altid at se barnets potentiale. En god voksenstøtte og rollemodel kan være af meget stor betydning for barnets skolesucces og fremtid. Med en lille indsats kan man faktisk gøre en kæmpe forskel i et barns liv. Derfor vil jeg stærkt opfordre gode kræfter i Viborg til at melde sig som mentor,” fortæller Karen Haumann, direktør i Lær for Livet.

Viborg-børnenes deltagelse i Lær for Livet er finansieret af Grundfos Fonden og Viborg Kommune. Grundfos Fondens bevilling går til 30 børns deltagelse i programmet i seks år. Lær for Livet står for både uddannelse og supervision af mentorer.

Om Lær for Livet
Lær for Livet er en organisation, der siden 2013 har arbejdet med at skabe lige muligheder for børn, der vokser op med svære livsvilkår. Selvom vi i Danmark har fri og lige adgang til uddannelse, er det nemlig kun 3 ud af 10 børn, der vokser op i fx anbringelse eller med andre sociale foranstaltninger fra kommunen, som lykkes med at gennemføre folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse. Hele 8 ud af 10 børn, der er en del af Lær for Livet i seksårige forløb, lykkedes med at gennemføre folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse. Børnene er mellem 9 og 13 år, når de starter et seksårigt forløb, hvor de får faglig støtte fra en frivillig mentor, og børnene samles også på såkaldte ”Learning Camps”, hvor de får nye venner, bliver en del af et stærkt fællesskab og får hjælp til at klare sig bedre i dansk og matematik. Lær for Livet er finansieret ved hjælp af private fonde og børnenes kommuner.

Få mere information om at være frivillig mentor i Lær for Livet: Bliv mentor | Vær med | Lær for Livet – Klik her og læs mere (laerforlivet.dk)

For mere information kontakt:
Viborg Kommune: Katrine Fusager Rohde, formand for Børne- og Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, telefon: 24 75 66 64

Lær for Livet: Kommunikationschef Dorthe Pihl, telefon: 41 25 02 25

Grundfos Fonden: Kommunikationsspecialist, Anne B. Christensen telefon: 87 50 52 09

Flere nyheder