Sparring for mentorer med hjemmeboende mentorbørn

I 2019 udvidede Lær for Livet målgruppen af børn til også at omfatte børn og unge i udsatte positioner. Derfor har Lær for Livet nu en del børn, der ikke er anbragte, men som bor hos deres forældre.

At være mentor for et barn i en udsat familie giver nogle specielle forhold for mentorgerningen. Disse forhold er vi blevet klogere på i løbet af de sidste par år, og derfor tilbyder vi torsdag d. 28. oktober en speciel sparring for mentorer for børn, der bor hos deres forældre.

Sparringen vil omhandle de erfaringer vi har gjort os, og den fokuserer på, hvad man skal være specielt opmærksom på, når man som mentor kommer i en familie. Derudover vil der være mulighed for, at man som mentor kan bidrage med sine egne erfaringer og få sparring på udfordringer man står i her og nu.

Sparringen faciliteres af Henriette Neergaard Henriksen, psykolog og supervisor i Lær for Livet. Invitationer sendes ud via mail.

Flere nyheder