Succesrigt samarbejde om mentorer

Det er væltet ind med ansøgninger fra kvalificerede mentorkandidater, efter at Lær for Livet har indledt partnerskab med LB Forsikring, for hvem det er en vellykket CSR-satsning.

En succeshistorie. Sådan betegner Mikkel Klausen det partnerskab, som LB Forsikring i 2018 indledte med Lær for Livet. Han har arbejdet med CSR i mere end et årti og er CSR-chef i det medlemsejede forsikringsselskab, LB Forsikring, der udbyder forsikringer til sine medlemmer og støtter velgørende formål:

– Det er en god CSR-case og en succeshistorie, som vi som virksomhed er stolte af. Vi er med til at udvikle og kvalitetssikre Lær for Livets mentorordning til gavn for børn i udsatte positioner. Samtidig har det værdi for os som virksomhed og for vores medlemmer, som vi foreslår at melde sig som mentorer, siger Mikkel Klausen, der også er medlem af Lær for Livets bestyrelse.

Mange vil gerne være mentor

Det forslag har medlemmerne taget særdeles vel imod. Så mange af LB Forsikrings medlemmer har ansøgt om at blive mentorer, at Lær for Livets behov for mentorer næsten er mættet. Lær for Livet og LB Forsikring samarbejder nu om at nå helt i mål – blandt andet ved at LB Forsikring målretter sin kampagne for mentorskab til medlemmer i de egne af landet, hvor det hidtil har været en udfordring at finde mentorer.

LB Forsikring har især medlemmer blandt lærere, pædagoger og sygeplejersker – professioner med mange af de kompetencer, som er vigtige for at være en egnet mentor for børn, der indgår i Lær for Livets læringsprogram.

Samtidig har partnerskabet vist, at mange af LB’s medlemmer gerne vil bruge deres relevante kompetencer til gavn for børn, som har brug for en mentor. For LB Forsikring har det endvidere været en meningsfuld aktivering af medlemmerne. Så alle vinder ved det, vurderer CSR-chefen:

– Vi uddeler penge til velgørende formål, herunder at understøtte FN’s verdensmål nr. 4 og 10, der handler om ret til uddannelse og lige muligheder. Det er det, vi gør med det her. Vi arbejder også med at engagere vores medlemmer. De skal føle, at vores aktiviteter er tæt på dem, og det leverer vores partnerskab med Lær for Livet også på. Holistisk tilgang til forebyggelse LB Forsikring spurgte på forhånd medlemmerne, om de så værdi i, at deres forsikringsselskab engagerede sig i en aktivitet som denne, og hvert andet medlem sagde ja. Også set fra et forsikringsperspektiv giver det god mening, forklarer Mikkel Klausen.

– Som forsikringsselskab arbejder vi meget konkret med forebyggelse – hvordan medlemmerne kan undgå oversvømmelse og indbrud ved at have gode låse eksempelvis. Men vi vil også gerne have en mere holistisk tilgang til forebyggelse, hvor det handler om at give alle muligheder for at finde fodfæste i livet og få bedre chancer for at undgå et liv på kanten af samfundet med risiko for kriminalitet og dårligere liv. Partnerskabet mellem LB Forsikring og Lær for Livet er tre-årigt og indebærer et relativt tæt samarbejde. Blandt andet har parterne udpeget hver en kontaktperson, der mødes løbende.

– Vi har ønsket at være del af Lær for Livets projekt og have et reelt medejerskab til mentorordningen – frem for blot at donere nogle penge. Det har givet et super produktivt og effektivt samarbejde, fordi vi løbende har lært af succeser og udfordringer, men det har også krævet, at vi var klar til at afsætte tid og investere ressourcer i et godt samarbejde.

Flere nyheder