Advisory Board

 • Bo Vinnerljung
  Professor i socialt arbejde ved Stockholms Universitet.

 • Inge Bryderup
  Professor i socialt arbejde ved Aalborg Universitet.

 • Kirsten Frølich Brønd
  Skoleleder ved Enghavegård Skole
 • Søren Skjødt
  Forstander på Godhavn og formand for Foreningen af døgn- og dagtilbud for udsatte børn og unge.