Bestyrelse

 • Henriette Christiansen (formand)
  Direktør for Støtte- og Bevillingsadministrationen i Egmont Fonden

 • Mikkel Klausen
  Head of Corporate Communications & CSR i LB Forsikring

 • Jan Dehn
  Børne-  og kulturdirektør i Hørsholm Kommune

 • Helene Bækmark
  Direktør for social- og arbejdsmarked i Randers Kommune
 • Gurli Martinussen
  Formand for Rådet for Sociale Investeringer
 • Kathrine Geisler Madsen
  Souschef i Lauritzen Fonden


Lær for Livets øverste ledelse er bestyrelsen, der vælges iht. fundatsen. Lær for Livets fundats af 20. december 2013 angiver de overordnede regler for bestyrelsen og Lær for Livets daglige drift.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Lær for Livet og fastlægger de nærmere retningslinjer for Lær for Livets virksomhed samt godkender budget og regnskab.