Bestyrelse

 • Henriette Christiansen (formand)
  Direktør for Støtte- og Bevillingsadministrationen i Egmont Fonden

 • Mikkel Klausen
  CSR-chef i LB Forsikring

 • Jan Dehn
  Børne-  og kulturdirektør i Hørsholm Kommune

 • Camilla Wang
  Rektor for Professionshøjskolen Absalon

 • Helene Bækmark
  Tidl. kommunaldirektør i Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Gurli Martinussen
  Tidl. direktør i Trygfonden
 • Kathrine Geisler Madsen
  Souschef i Lauritzen Fonden


Lær for Livets øverste ledelse er bestyrelsen, der vælges iht. fundatsen. Lær for Livets fundats af 20. december 2013 angiver de overordnede regler for bestyrelsen og Lær for Livets daglige drift.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Lær for Livet og fastlægger de nærmere retningslinjer for Lær for Livets virksomhed samt godkender budget og regnskab.