Bestyrelse

 • Henriette Christiansen (formand)
  Direktør for Støtte- og Bevillingsadministrationen i Egmont Fonden

 • Mikkel Klausen
  CSR-chef i LB Forsikring

 • Louise Gade
  Executive Vice President for HR i Salling Group

 • Jan Dehn
  Børne-  og kulturdirektør i Hørsholm Kommune

 • Camilla Wang
  Rektor for Professionshøjskolen Absalon

 • Knud Aarup
  Formand for Socialpolitisk Forening


Lær for Livets øverste ledelse er bestyrelsen, der vælges iht. fundatsen. Lær for Livets fundats af 20. december 2013 angiver de overordnede regler for bestyrelsen og Lær for Livets daglige drift.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Lær for Livet og fastlægger de nærmere retningslinjer for Lær for Livets virksomhed samt godkender budget og regnskab.