Vores arbejde

Lær for Livet er et landsdækkende læringsprogram for anbragte børn og børn i sårbare situationer. Børnene er en del af programmet i seks år. Gennem en helhedsorienteret indsats, skal programmet styrke læring og livsduelighed hos udsatte børn i tæt samarbejde med danske kommuner og frivillige. Programmet blev etableret i 2013 og optager hvert år op mod 100 nye børn.

Gennem programmet øger vi børnenes selvværd, giver dem faglige succeser og styrker deres tilhørsforhold til skolen. Tilsammen skal det skabe fundamentet for, at børnene kan gennemføre en ungdomsuddannelse og på sigt skabe et godt liv for sig selv.

Lær for Livets læringsprogram kører over en seks-årig periode for hvert barn og bygger på tre indsatsområder: Learning Camps, en frivillig mentorordning og en brobygningsindsats. Følgeforskning og dokumentation af resultater fra læringsprogrammet udføres af et forskerhold fra DPU.

Du kan få inspiration og værktøjer til at opbygge gode og tillidsfulde relationer til børn og unge i Lær for Livets pædagogiske grundlag her.

Læs Lær for Livets politik for børnesikkerhed her.

Learning Camp
LEARNING CAMP
Learning Camps er særligt tilrettelagte læringsforløb med tydelige mål og rammer, aktivering af alle læringsstile og fokus på aktiv læring. Alle børn kommer på tre Learning Camps det første år og efterfølgende én gang om året så længe de er med i programmet.
 
 
 
 
Frivillig mentor og mentorbarn
MENTORORDNING
Alle børn i Lær for Livets læringsprogram får tilknyttet en frivillig mentor. Mentoren er en voksen, som frivilligt hjælper barnet med lektier og giver faglig og social støtte i al den tid barnet er med i programmet.
Læs mere om hvordan du bliver mentor her
 
 
 
Alternativ læring på Learning Camp
BROBYGNING – FORANKRING AF LÆRING
Lær for Livet Brobygning skal udvikle indsatser, der styrker forankringen af børnenes læring fra Learning Camps i skolen. Indsatserne skal sikre, at alle kræfter omkring barnet arbejder i samme retning.
 
 
 
 
Læring for anbragte børn
FØLGEFORSKNING OG RESULTATER
Et forskerhold fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) følger læringsprogrammet tæt og har til formål at undersøge, hvilke indsatser, der har særlig positiv betydning for børnenes læringsprocesser.
 
 
 
 
Gør en forskel for anbragte børn
HVORFOR ANBRAGTE BØRN?
Børn og unge, som er anbragt uden for hjemmet er blandt de mest sårbare i vores samfund. Som voksne har de lavere uddannelsesniveau og livsindkomst og mindre tilknytning til arbejdsmarkedet end resten af befolkningen.
 
 
 

I Lær for Livet arbejder vi med relationer – gode relationer er nemlig afgørende for at skabe et godt og trygt læringsmiljø. Når du skal skabe en god relation, stiller det krav til dine sociale kompetencer – og din evne til at mentalisere. Her kan du læse mere om mentalisering.

Lær for Livets samarbejdskommuner