Vores arbejde

Lær for Livet er et landsdækkende seks-årigt læringsprogram for anbragte børn. Gennem en helhedsorienteret indsats, skal programmet styrke læring og livsduelighed hos anbragte børn i tæt samarbejde med danske kommuner og frivillige. Programmet blev etableret i 2013 og optager hvert år op mod 100 nye børn.

om lær for livet

Gennem programmet øger vi børnenes selvværd, giver dem faglige succeser og styrker deres tilhørsforhold til skolen. Tilsammen skal det skabe fundamentet for, at børnene kan gennemføre en ungdomsuddannelse og på sigt skabe et godt liv for sig selv.

Lær for Livets læringsprogram kører over en seks-årig periode for hvert barn og bygger på tre indsatsområder: Learning Camps, en frivillig mentorordning og en brobygningsindsats. Følgeforskning og dokumentation af resultater fra læringsprogrammet udføres af et forskerhold fra DPU.

Learning Camp

LEARNING CAMP

Learning Camps er intensive læringsforløb med tydelige mål og rammer, aktivering af alle læringsstile og fokus på aktiv læring. Alle børn kommer på tre Learning Camps det første år og efterfølgende én gang om året så længe de er med i programmet.

 

mentorordning

MENTORORDNING

Alle børn i Lær for Livets læringsprogram får tilknyttet en frivillig mentor. Mentoren er en voksen, som frivilligt hjælper barnet med lektier og giver faglig og social støtte i al den tid barnet er med i programmet.

 

brobygning

BROBYGNING – FORANKRING AF LÆRING

Lær for Livet Brobygning skal udvikle indsatser, der styrker forankringen af børnenes læring fra Learning Camps i skolen. Indsatserne skal sikre, at alle kræfter omkring barnet arbejder i samme retning.

 

forskning og resultater

FØLGEFORSKNING OG RESULTATER

Et forskerhold fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) følger læringsprogrammet tæt og har til formål at undersøge, hvilke indsatser, der har særlig positiv betydning for børnenes læringsprocesser.

 

hvorfor anbragte børn

HVORFOR ANBRAGTE BØRN?

Børn og unge, som er anbragt uden for hjemmet er blandt de mest sårbare i vores samfund. Som voksne har de lavere uddannelsesniveau og livsindkomst og mindre tilknytning til arbejdsmarkedet end resten af befolkningen.

 

  • Følg os

Lær for Livets samarbejdskommuner