Børneinddragelse

Lær for Livet arbejder for at sætte børn i centrum. I Lær for Livet bliver børnene inddraget, og der bliver lyttet til deres stemmer, meninger og perspektiver. Det er en helt central del af programmet, der dels bidrager til at udvikle de konkrete indsatser og dels styrker børnenes selvværd, engagement og motivation.

I Lær for Livet skaber vi forandringer for og med børn. Vi mener, at man ved at udvise respekt og tolerance for børnenes synspunkter øger muligheden for, at børnene ligeledes udøver omsorg, solidaritet og forståelse for andres synspunkter. At tilbyde et refleksionsrum, hvor børnene bliver set og forstået, styrker børnenes handleevne og selvværd og giver dem mod på at blande sig i beslutninger, der vedrører deres eget liv.

Samtidig mener vi, at det er vigtigt, at børn og unge bliver inddraget i de forhold, der er relevante for dem. Børn er eksperter i deres eget liv og kan bidrage med unik viden og vigtige nye perspektiver. I Lær for Livet biddrager børnene blandt andet med viden om anbringelser, skolegang og lyst til læring og er dermed med til at kvalificere Lær for Livets indsatser.


UDGANGSPUNKT I RESSOURCESYN
Lær for Livets arbejde med børneinddragelse ligger i forlængelse af det ressourcesyn, der præger alle Lær for Livets aktiviteter. Lær for Livet tror på, at udsatte børn rummer et ligeså stort fagligt potentiale som ikke-udsatte børn, og at de, på trods af svære vilkår, rummer ressourcer og styrker, som kan fremmes for at skabe en positiv udvikling i barnets liv.

Samtidig tager inddragelsen udgangspunkt i tesen om, at børn kan og vil langt mere, hvis man møder barnet med positive forventninger, har tillid til dem og tror på, at de kan.

Herunder kan du høre 15-årige Emma Luna, der er en del af Lær for Livets Learning Kid Council, fortælle om, hvorfor det er vigtigt, at voksne netop bliver bedre til at lytte til anbragte børn og unge som hende. 

 

INDDRAGELSE PÅ FLERE MÅDER

I Lær for Livet inddrages børnene løbende på forskellige måder. På Learning Camps er børnene med til at producere en camp-avis, der udkommer to gange om ugen. Børnene laver bl.a. interviews med både voksne og børn på campen, som bliver bragt i avisen.

På camps er der desuden opstillet en postkasse, hvor børnene kan komme med gode råd. Postkassen er med til at give børnene en oplevelse af, at deres perspektiv er nyttig viden og bliver taget alvorligt. Derudover bliver børnene på Learning Camps inviteret til at evaluere campens faglige undervisning og campen som helhed. En evaluering, som skal være med til at skabe grundlaget for Lær for Livets kommende Learning Camps.

LEARNING KID COUNCIL

Learning Kid Council er Lær for Livets børnepanel og børneeksperter, der skal sikre børnenes stemme i Lær for Livet. Børnepanelet består af repræsentanter fra hver årgang af Learning Kids, og de mødes to gange om året for at udveksle erfaringer, der er med til at kvalificere og udvikle Lær for Livets indsatser.

Learning Kid Council deltager blandt andet i workshops og diskuterer, hvad der er godt og skidt ved campen og programmet. Det er Lær for Livets erfaring, at børnene, der deltager i Learning Kid Council, oplever at være særlig udvalgt, og at de er stolte af at blive hørt og taget alvorligt.

Læs mere om Learning Kid Councils arbejde her