Følgeforskning

Et forskerhold fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) følger Lær for Livets læringsprogram tæt og har til formål at undersøge, hvilke elementer af programmet, der har særlig positiv betydning for børnenes læringsprocesser.

Følgeforskning og resultater

Forskningen skal bl.a. kunne påvise hvilke pædagogiske metoder, rammer og principper, der er betydningsfulde i forhold til læring hos udsatte børn og unge. Dette skal medvirke til at udvikle et underbelyst område, hvor læringsteorier primært retter sig mod middelklassebørn, som ikke har de samme udfordringer i forhold til skolegang som anbragte og andre grupper af udsatte børn og unge. Mens den løbende dokumentationsindsamling skal belyse effekten af selve programmet, skal følgeforskningen således producere generaliserbar viden til gavn for alle udsatte børn og unge.

Den viden, følgeforskningen producerer, vil blandt andet blive anvendt, formidlet og omsat i praksis gennem Lær for Livet Brobygning.

OM TEST OG MÅLINGER

Børnene bliver testet i tre discipliner: matematik, læsning og stavning. Testene i alle tre fag er standardiserede fagtest fra Hogrefe Psykologiske Forlag. Derudover gennemgår børnene to standardiserede trivselsmålinger.

Lær for Livet er et ambitiøst og langsigtet projekt, hvor børnene kommer på flere camps og tilknyttes en frivillig mentor gennem seks år. Det er for tidligt at sige, om de børn, der deltager i Lær for Livet, i højere grad end andre udsatte børn, gennemfører en ungdomsuddannelse.

I dag er det kun 27 procent af de udsatte børn og unge, der har gennemført en ungdomsuddannelse seks år efter folkeskolen. Det tal står i skarp kontrast til deres ikke-udsatte kammerater, hvor hele 77 procent når i mål med en ungdomsuddannelse. (KL Nøgletal 2019). Der er altså rum for forbedring.

INGEN QUICKFIX

”Der er ikke noget quickfix, hvis du skal nedbryde den negative sociale arv. Det er et langt sejt træk, der skal få dem på rette spor og fastholde dem i uddannelse,” siger Lær for Livets direktør Illa Westrup Stephensen.

Forsker fra DPU, Christian Christrup Kjeldsen, udtaler til Folkeskolen.dk:

“De faglige målinger er blot ét resultat. I virkeligheden er succeskriteriet at de bliver fastholdt i uddannelse”, siger Christian Kjeldsen. “Når vi kan begynde at se på hvad der sker med eleverne ved afgangsprøven i 9. eller 10. klasse, så har vi muligheden for at kunne lave nogle større sammenligninger”.

Artikel: Forskere: Turboforløb er et laboratorium – ikke et quick-fix

Et forskningsnotat fra juni 2018 udarbejdet af DPU, Aarhus Universitet analyserer anbragte børns faglige resultater i læsning, stavning og matematik efter deres første år i Lær for Livet.

Lektor på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet, Christian Christrup Kjeldsen, der er én af forskerne bag undersøgelsen, siger: ”Vi kan i undersøgelsen ét år efter iagttage, at der er fastholdt en lille effekt for eleverne i læsning og stavning, men meget mindre i matematik.”

 

Figuren viser Lær for Livet-børnenes udvikling i dansk og matematik sammenlignet med den udvikling, man ser blandt alle skoleelever i løbet af et år (normen). I gennemsnit ligger børnene efter et år i programmet over det faglige niveau, de havde, da de startede. De ligger imidlertid fortsat fagligt under gennemsnittet i skolen. Forskningen viser, at de børn, der havde det laveste faglige udgangspunkt, har rykket sig mest i løbet af deres første år i Lær for Livet.

Hovedpunkter fra forskningsnotatet,  juni 2018

  • Knapt et år efter børnenes start i Lær for Livet ses små skolefaglige effekter i stavning og læsning, mens resultaterne er mindre positive i matematik.
  • Resultaterne dækker over stor variation. For 2014-årgangen er der en ringere faglig udvikling i matematik i forhold til klassekammeraterne et år efter campen. 2015-årgangens faglige udvikling er på niveau med klassekammeraterne, mens der kan peges på en fremgang for 2016-årgangen.
  • Der er grupper af elever for hvem indsatsen har gavnet i en størrelsesorden, som har substantiel betydning for deres faglige standpunkt.
  • Undersøgelsen sammenligner med norm-referencen og tager således ikke højde for, at anbragte børn generelt halter kraftigt efter ikke-anbragte børn i skolen.

Notat: Skolefaglige kort- og langtidseffekter af intensive læringsforløb – DPU 2018

Lær for Livet ser frem til de kommende forskningsudgivelser, der i løbet af 2018 og 2019 vil se på, om programmet har været med til at styrke de unges selvværd og trivsel. Først i løbet af 2020 vil en effektmåling vise, om børnene, der har deltaget i Lær for Livet, i højere grad gennemfører 9. klasse end anbragte børn, som ikke har været en del af programmet.

 

ANBRAGTE BØRN OG UNGES SKOLEGANG

 

 

HVAD SIGER LÆR FOR LIVETS ANBRINGELSESSTEDER, SAMARBEJDKOMMUNER OG LEARNING KIDS?