Mentorordning

Alle børn i Lær for Livet får en mentor, når de har været på deres første Learning Camp. Mentoren er en frivillig voksen, som hjælper barnet med lektier og giver faglig støtte.

Bliv frivillig mentor for et anbragt barn - gør en forskel

Mentor mødes med barnet et par timer om ugen for at støtte og motivere barnet fagligt. Mentoren giver også barnet gode oplevelser af almendannende karakter som fx museumsbesøg. Hvert barn har sin egen mentor i deres seks år i Lær for Livet.

Vil du være mentor? Læs mere om hvordan du bliver mentor her

HVORFOR EN MENTORORDNING?

Anbragte og børn i sårbare situationer oplever typisk mange miljø- og skoleskift. Det kan betyde, at der sker talrige brud i børnenes relationer til andre mennesker – voksne som børn. Stabile relationer til stærke voksne er derfor afgørende for børnenes trivsel og succes i uddannelsessystemet.

En mentor kan bidrage med en ny og anderledes tilgang til læring og give barnet adgang til et nyt netværk og hjælpe med at sætte nye perspektiver på verden. En mentor kan være med til at bane vejen for, at barnet bliver motiveret og støttet i at tage en uddannelse og dermed skabe et godt liv for sig selv.


Jeg elsker at være på Lær for Livet. Jeg har rykket mig mega meget både fagligt, socialt og personligt.

Nikita, Learning Kid, årgang 2013


Frivilligt arbejde som mentor for et anbragt barn

LÆS VORES MENTORFOLDER 

  • Følg os