Hvem er vi?

Lær for Livet er sat i verden for at sikre omsorgsfuld læring for børn og unge i udsatte og sårbare positioner i Danmark.

Lær for Livet er et seksårigt forløb, der bidrager til at styrke børnenes læring og livsduelighed. Det sker ved at arbejde med børnenes faglige, personlige og sociale kompetencer og ved at styrke barnets fællesskab, netværk og tro på egne evner.

På langt sigt skal Lær for Livet bidrage til, at børn og unge får mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse og skabe et godt liv for sig selv.

Den viden, der genereres i programmet, skal udbredes for at komme et maksimalt antal børn og unge til gavn.

Lær for Livet blev stiftet af Egmont Fonden i 2013, men er i dag en selvstændig nonprofit organisation.

Lær for Livets værdier

 • Et barn har som udgangspunkt lyst til læring
 • Læring og livsduelighed går hånd i hånd
 • Barnets stemme er vigtig i udviklingen af indsatsen
 • Et barn har brug for, at der stilles krav og forventninger
 • Frivillighed er en styrke
 • Lær for Livets indsats er non-profit.

Lær for Livet lever op til kriterierne for lovende praksis defineret af Socialstyrelsen.

LÆR FOR LIVETS FORMÅL

 

I Danmark har vi lige og fri adgang til uddannelse, men langt fra lige muligheder for at gennemføre den. Vi ved, at uddannelse er den væsentligste beskyttelsesfaktor mod at ende i arbejdsløshed, hjemløshed, kriminalitet og misbrug – uddannelse er med andre ord en god investering for den enkelte og for samfundet.

Kun 3 ud af de 10 udsatte børn består i dag Folkeskolens Afgangsprøve (FSA) i 9. klasse. Det gælder for 9 ud af 10 af deres ikke-udsatte kammerater. Denne forskel vokser i børnenes videre uddannelsesforløb, hvor det blandt de udsatte elever i 9. og 10. klasse kun er 46 procent, der påbegynder en ungdomsuddannelse i form af en gymnasial- eller erhvervsfaglig uddannelse inden for ni måneder efter, de har forladt grundskolen. Blandt ikke-udsatte er andelen på 87 procent. (KL: Udsatte børn nøgletal 2020).

Derfor arbejder Lær for Livet for disse mærkesager:

 • Reducér læringsuligheden
 • Inddrag børnene
 • Investér langsigtet i læring og livsduelighed
Læs mere om de temaer, vi arbejder med

BØRNESYN

Det er Lær for Livets grundholdning, at alle børn har styrker. På trods af svære vilkår, rummer børnene også ressourcer, styrker og erfaringer, som kan udvikles og bruges til at nå nye faglige mål og øget livsduelighed. Det er disse ressourcer, som programmet forsøger at fremme for at skabe positiv udvikling i barnets liv. Derfor bliver børnene, både på Learning Camp og i mentorordningen, mødt med en anerkendende og styrkende tilgang, hvor der er fokus på deres styrker og ressourcer frem for deres udfordringer.

LÆRINGSGRUNDLAG

Lær for Livets læringsgrundlag bygger på forskning i, hvordan udsatte børn og unges læring fremmest bedst muligt. Især tre elementer er centrale i den måde, hvorpå Lær for Livet arbejder med læring hos deltagerne:

 • De bliver mødt med høje og realistiske forventninger
 • De bliver inkluderet i lærende fællesskaber
 • De lærer at se deres egen læring som en proces.
Læs mere om vores læringsgrundlag

PÆDAGOGISK GRUNDLAG

I Lær for Livet arbejder vi med relationer. Gode relationer er nemlig afgørende for at skabe et godt og trygt læringsmiljø. Lær for Livets medarbejdere tilstræber altid at møde alle børn og unge med åbenhed, ro og uden skældud. Lær for Livets pædagogiske grundlag bygger på to grundpræmisser:

 • At positive relationer mellem børn og voksne er afgørende for børns læreprocesser og kognitive og sociale udvikling.
 • At pædagogikken skal bygge på såkaldt mentalisering – at forsøge at forstå de mentale tilstande og følelser, der ligger bag et barns adfærd, at engagere barnet i at finde årsager og løsninger og ved som medarbejdere selv at være rolige og uden stærke følelser.
Læs mere om vores pædagogiske grundlag

UDVIKLING GENNEM TIDEN

Lær for Livet blev stiftet af Egmont Fonden i 2013, men er i dag en selvstændig nonprofit organisation.

Lær for Livet har samarbejdsaftaler med omtrent halvdelen af landets kommuner og har et korps af cirka 350 frivillige. Hvert år starter ca. 100 børn mellem 9 og 13 år deres seks år i programmet.

DYNAMISK TILGANG OG TILRETTELÆGGELSE

Det er første gang, at der er lavet et så omfattende initiativ rettet mod udsatte børns læring i Danmark. Lær for Livet står derfor i dag med helt unik viden og erfaringer, når det kommer til udsatte børns læring og livsduelighed. Vi trækker på den bedste viden på området, og vi justerer i programmets rammer, indhold og metoder, i takt med at vi bliver klogere og dygtigere. En af de seneste justeringer er af programmets målgruppe.

Lær for Livets målgruppe var til at begynde med udelukkende anbragte børn. I dag er målgruppen udvidet til at omfatte børn og unge med sociale foranstaltninger. Tallene viser nemlig, at denne gruppe også halter efter i skolen og i ringere grad end andre unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

Andel af 9. klasser der færdiggør folkeskolens afgangseksamen - 2017-2018 | Lær for Livet

Kilde: KL: Udsatte børn – Nøgletal 2020. Alle tal er fra 2017/2018.

Andel der er i gang med en ungdomsuddannelse_2014-2017 | Lær for Livet

Kilde: KL: Udsatte børn – Nøgletal 2020. Alle tal er fra 2017/2018.

FORELØBIGE RESULTATER

Lær for Livets nyeste undersøgelse af børnenes skoleresultater viser, at af de 118 unge i Lær for Livet, som i sommeren 2019 var gået ud af 9. klasse, har hele 78 procent af dem bestået Folkeskolens Afgangseksamen (FSA) i 9. eller 10. klasse. 28 af de 118 går pt. i 10. klasse og har dermed stadig chancen for at gennemføre afgangsprøven.

Statistik - Elever der har gennemført folkeskolen | Lær for Livet

 

Ser vi på deres videre vej i uddannelsessystemet kan vi se, at udover de 24 procent, der går i 10. klasse, så går 18 procent på FGU eller STU (forberedende til ungdomsuddannelse), mens 46 procent af dem er godt i gang med en ungdomsuddannelse. Kun 10 procent af dem er pt. ikke i gang med arbejde eller uddannelse.