Lær for Livet er sat i verden for at sikre omsorgsfuld læring for børn og unge i udsatte og sårbare positioner i Danmark.

I Danmark har vi lige og fri adgang til uddannelse, men langt fra lige muligheder for at gennemføre den. Vi ved, at uddannelse er den væsentligste beskyttelsesfaktor mod at ende i arbejdsløshed, hjemløshed, kriminalitet og misbrug – uddannelse er med andre ord en god investering for den enkelte og for samfundet.

Kun 3 ud af de 10 udsatte børn består i dag Folkeskolens Afgangsprøve (FSA) i 9. klasse. Det gælder for 9 ud af 10 af deres ikke-udsatte kammerater. Denne forskel vokser i børnenes videre uddannelsesforløb, hvor det blandt de udsatte elever i 9. og 10. klasse kun er 46 procent, der påbegynder en ungdomsuddannelse i form af en gymnasial- eller erhvervsfaglig uddannelse inden for ni måneder efter, de har forladt grundskolen. Blandt ikke-udsatte er andelen på 87 procent. (KL: Udsatte børn nøgletal 2020).

Lær for Livet er et langsigtet læringsprogram, der skal styrke anbragte og udsatte børns læring og livsduelighed. Lær for Livet skal bidrage til, at anbragte og udsatte børn og unge styrker deres faglighed og personlige kompetencer, får øget lyst til læring og opnår bedre trivsel. På lang sigt skal Lær for Livet bidrage til, at børnene får mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse og skabe et godt liv for sig selv.