Klubansvarlig i Learning Club

Vil du gøre en forskel for børn og unge i udsatte positioner? Så bliv klubansvarlig i en af Lær for Livets Learning Clubs.

Hvad er Learning Club?

Formålet med Learning Club er at ruste vores Learning Kids til at mestre hverdagen i skolen, ved at bidrage til en øget lyst til læring samt styrke deres generelle trivsel og selvtillid. Frem for alt, så skal Learning Club være et sjovt afbræk i børnenes hverdag. I Learning Club laver vi mange aktiviteter – for eksempel, brætspilsaftener, ture i Tivoli, museumsture og hyggelig fællesspisning. Vi forsøger altid at integrere sjov læring i aktiviteterne. I klubben vil du samarbejde med andre klubansvarlige, frivillige og Lær for Livets rollemodeller. Vores rollemodeller er tidligere Learning Kids, som sammen med dig og de andre frivillige giver vores Learning Kids en god oplevelse med Learning Club.

Er det dig vi leder efter? Som klubansvarlig ønsker vi, at:

 • Du brænder for at gøre en forskel for udsatte børn.
 • Du måske er lærer-(studerende), pædagog-(studerende) eller har anden erfaring med at arbejde med børn.
 • Du er klar til at tage ansvar med et tålmodigt, rummeligt og empatisk sind.
 • Du vil bidrage til at skabe gode forudsætninger for børnenes læring og trivsel.
 • Du kan tænke i forskellige aktiviteter, der tilgodeser alle børnenes aktivitetsniveau.

Hvad laver du som klubansvarlig i Learning Club?

Det er den klubansvarlige, der har det overordnede pædagogiske og ledelsesmæssige ansvar. Din primære rolle som klubansvarlig er at forberede, gennemføre og evaluere mellem fire og seks klubgange i perioden januar til og med juni 2022. Det er dig, der skal støtte op om klubbens deltagende børn, så klubmøderne bliver en succes, og du vil løbene være i dialog med Learning Kids og deres voksne i forhold til at støtte op om barnets deltagelse i klubben. Du vil efterfølgende videregive information om klubbens drift og børnenes deltagelse til Lær for Livet. Du vil, ligesom børnene, få fyldt ryksækken med gode og lærerige minder fra klubben.

Du skal blive klubansvarlig i en af vores Learning Clubs, hvis du:

 • Ønsker faglig sparring og måske vil arbejde med en gruppe børn som du ikke arbejder med til daglig.
 • Ønsker inspiration til alternative læringsmiljøer, som man kan tage med videre i sit nuværende job.
 • Ønsker at opkvalificere dit CV. Hos Lær for Livet tilstræber vi os på at tilbyde arrangementer af faglig karakter, der kan give nye og spændende perspektiver.
 • Ønsker at være en del af et passioneret team, der samarbejder om at give vores Learning Kids minder for livet, nye venskaber og gode læringsoplevelser.
 • Ønsker at være en del af et team, hvor både det faglige og sociale sammenhold prioriteres højt.

Hvad siger de klubansvarlige?

 • ”Alt det, man giver, får man 10 gange igen.” Jonas, klubansvarlig
 • ”Som frivillig i vores Learning Club skal du være klar på at have det sjovt med de unge.” David, klubansvarlig
 • ”Du skal være klar til at blive udfordret i arbejdet med unge mennesker, som har nogle stærke potentialer.” David, klubansvarlig

Vi har klubber i: Helsingør, Vordingborg, Kalundborg, Odsherred, Roskilde, Esbjerg, Aarhus og Aalborg

Hvad er Lær for Livet?

Lær for Livet er et langsigtet læringsprogram, der skal styrke læring og livsduelighed hos børn og unge i udsatte positioner. På lang sigt skal Lær for Livet bidrage til, at børnene kan gennemføre en ungdomsuddannelse og skabe et godt liv for sig selv.

I Lær for Livet får barnet mulighed for at knytte nye venskaber med andre børn på Learning Camps og i de lokale Learning Clubs. Barnet får også en frivillig mentor, der kan støtte op om skolearbejdet og barnets tro på egne evner. Lær for Livet omtaler børnene i programmet som Learning Kids.

Information og kontakt
Er du interesseret, så send en ansøgning via dette link

Som klubansvarlig i Lær for Livet vil du modtage et honorar for dit engagement og arbejde i Learning Club. OBS: Vi forventer at du i alt kan bidrage med op til 8 timer om måneden i vores Learning Club, hvoraf omkring 3-6 timer vil tilfalde den månedlige klubgang.

Vi glæder os til at høre fra dig.
Lær for Livet – Vi gør det sammen