Fem opfordringer til en ny regering

I denne valgkamp har vi givet ordet til børn og unge fra Lær for Livet, for at få deres bud på, hvad en ny regering skal gøre på børneområdet.

Det har vi gjort, fordi vi mener, at de er de ægte eksperter i de barrierer og muligheder, der eksisterer for at få flere børn og unge i udsatte positioner godt igennem skole og uddannelse. En ny regering står overfor at skulle få de cirka 50.000 unge, der står uden job og uddannelse, ind i fællesskabet – både for den enkeltes skyld, men også fordi det er en gevinst for hele samfundet. I Lær for Livet mener vi, at vi bedst kan lykkes, hvis vi lytter til dem, der har oplevet systemet på tæt hold:

”Når en nye regering skal udforme ny lovgivning, så skal de ikke kun lytte til forskere eller andre eksperter, men også inddrage dem, som lovgivningen påvirker i praksis. For eksempel gennem et ungeråd. Det er vigtigt, at vi unge ikke bare er tal og statistikker, men faktisk kan levere nogle perspektiver og konstruktiv kritik på det, som politikerne vil lovgive om. Det er også motiverende at følge med i det politiske, når man kan se, at der bliver lyttet til de unge. Det har jeg selv oplevet i forbindelse med, at jeg er blevet inddraget i udviklingen af Barnets Lov.”
– Jasmin Heilmann, 20 år
Learning Kid i Lær for Livet 2013-2019

”Jeg synes, det er vigtigt, at dem, der anbringer børnene, lytter til børnenes behov. Så hvis barnet ikke har behov for at se sin biologisk familie, så skal barnet ikke, men hvis barnet har behov for at se sin biologiske familie ofte, så skal barnet det!”
– Michala Absalonsen, 21 år,
Learning Kid 2014-2020

”Anbragte børn og unge føler sig som en brik, der ikke passer ind i det store puslespil kaldet samfundet. Alle kommuner bør som det mindste have arrangementer for denne målgruppe, hvor de kan mødes med hinanden i deres lokalområder og skabe meningsfulde relationer. Disse relationer vil give mange en følelse af fællesskab. En følelse som de fleste af dem vil have oplevet for få gange i deres liv, hvis det overhovedet har været dem muligt. De har brug for at vide, at de ikke er alene derude. Der er flere af os.”
– Zachary Lucas Thomsen, 21 år
Learning Kid i Lær for Livet 2013-2019

”Vores samfund er bygget op på en måde, hvor vi unge skal passes ned i en kasse. Men mange, fx anbragte og udsatte unge, kan føle sig pressede af de forventninger og rammer, der er i uddannelsessystemet. Derfor skal en ny regering arbejde mod mere fleksibilitet i uddannelse – en fleksibilitet, hvor man i højere grad ser og investerer i den enkelte, og hvor der ikke kun er én vej til uddannelse.”
– Zacharia Grønkvist, 22 år
Learning Kid i Lær for Livet 2014-2020

“Vi skal have flere ressourcer til folkeskolerne – fx. Til hjælpelærere og bedre opkvalificering til de nuværende undervisere, så de kan yde støtte til de børn, der har ekstra brug for det.”
– Marie Wolff Ellehammer, 20 år
Learning Kid i Lær for Livet 2014-2020