Stabilitet, brobygning og fællesskab

Skab sammenhæng og stabilitet gennem læringsmiljøet og giv udsatte børn og unge adgang til meningsfulde fællesskaber.

Forpligt kommunerne på at sikre større sammenhæng i indsatsen overfor de udsatte børn og unge.

Det skal sikres, at nuværende lovgivning overholdes, så der max går tre uger fra barnet udskrives, til barnet har et nyt skoletilbud, og at der i perioder uden skoletilbud skal foregå hjemmeundervisning af barnet.

  • På camp får børnene venner og netværk gennem seks år – og de får styrket deres personlige, sociale og faglige kompetencer. Vi møder børnene med anerkendelse og styrker deres selvtillid og tro på, at de kan – det ruster dem til at klare skolen og dermed voksenlivet bedre. Vi giver børnene og de unge et unikt fællesskab, hvor de oplever andre, der har sammenlignelige problemer.

Her deler Lær for Livet forslag fra @socialpædagogerne, om, at der skal udarbejdes en trivsels- og læringsplan i forbindelse med anbringelse og hjemgivelse, som skal opdateres løbende.

Anbringelseshjem, skole, sagsbehandler, forældre og barn skal sammen lave en plan for, hvordan der opnås trivsel, inklusion i fællesskaber og læring. Herunder også hvordan anbringelseshjemmet kan understøtte læring og venskaber, og hvilke yderligere læringstiltag barnet har brug for – fx lektiehjælp eller Learning Camps ved Lær for Livet.