Advisory Board

Søren Skjødt

Forstander på Godhavn

Inge Bryderup

Professor i Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet

Bo Vinnerljung

Professor i Socialt Arbejde ved Stockholm Universitet

Kirsten Frølich Brønd

Skoleleder ved Enghavegård Skole

Lær for Livet er et vigtigt projekt for anbragte børns læring. Alt for mange tidligere anbragte får aldrig en ungdomsuddannelse. Det er problematisk, eftersom uddannelse er vejen til selvforsørgelse for socialt udsatte børn, da der i modsætningen til tidligere er meget få ufaglærte jobs i dag.

Inge Bryderup, professor i socialt arbejde på institut for Sociologi og Socialt arbejde på Aalborg Universitet samt medlem af Lær for Livets Advisory Board