Nyhed

5. februar 2019

Arnold Busck tager ansvar for børns læring

Når boghandlerkæden Arnold Busck den 5. februar 2019 skyder gang i kampagnen ”Bedst til børn” med fokus på børnebøger og læringsprodukter til børn, vil boghandlerkæden samtidig sætte fokus på behovet for frivillige mentorer, som kan støtte anbragte børn og unge i deres skolegang og almene dannelse.

Når kvalitetsuddannelse er et af de 17 verdensmål, hænger det sammen med, at uddannelse er en væsentlig løftestang for at skabe et godt og selvforsørgende liv.

Og selvom Arnold Busck først og fremmest er en del af erhvervslivet, ser de stadig sig selv som en vigtig brik i opfyldelsen af FN’s verdensmål. Målet om kvalitetsuddannelse er netop det mål, som er grundlaget for samarbejdet mellem Lær for Livet og Arnold Busck.

Vi ser en kæmpe mulighed i at bidrage til rekruttering af frivillige mentorer til anbragte børn, fordi vi støtter op omkring FN’s verdensmål ved at tage ansvar for børns læring. Vi lever af at sælge bøger, men vi overlever, fordi folk har lyst til at lære og at læse. Det videbegær og den læselyst vil vi gerne give videre – og det ved vi, vores kunder kan være med til,” siger Helle Busck Fensvig, adm. direktør i Arnold Busck.

I forbindelse med kampagnen i Arnold Buscks butikker over hele landet har Lær for Livet sørget for materiale om mentorrollen. Personalet fortæller også gerne mere om, hvor stor forskel en mentor kan gøre for et af de anbragte børn, der er en del af Lær for Livet.

Ressourcestærke mentorer er afgørende 

Som frivillig mentor i Lær for Livet er man med til at gøre en stor forskel for et anbragt barn mellem 9 og 16 år i ens nærområde. Ved at støtte barnet fagligt gennem lektielæsning og alment dannende aktiviteter 2-4 gange om måneden, øges barnets chancer for at udnytte sit potentiale.

Det er helt afgørende for Lær for Livet, at vi kan tiltrække gode, ressourcestærke mentorer, der har lyst til at støtte et anbragt barn i den faglige og almene dannelse. Den slags mennesker findes helt sikkert blandt Arnold Buscks læseglade kunder. Derfor er det en kæmpe gave, at Arnold Busck vil hjælpe os med at skabe opmærksomhed om behovet for frivillige mentorer,” udtaler Illa Westrup Stephensen, direktør i Lær for Livet.

Du kan læse mere om mentorrollen her.

For yderligere oplysninger kontakt:

Communication & Business Development Manager hos Arnold Busck Susann Krebs, tlf. 60 37 04 04 / sk@arnoldbusck.dk
Kommunikationschef i Lær for Livet Dorthe Pihl, tlf. 41 25 02 25 / dorthe@laerforlivet.dk

Arnold Busck A/S

Arnold Busck A/S er Danmarks største og ældste kapitalkæde af boghandlere. Arnold Busck A/S åbnede sin første boghandel i 1896 i Pilestræde og flyttede få år efter til Købmagergade i København. Siden da er det blevet til i alt 31 Arnold Busck butikker fordelt på hovedstrøg og i butikscentre overalt i landet, specialbutikken i Torvehallerne med fokus på kogebøger, Arnold Busck Lab på Nørrebro samt web-butikken arnoldbusck.dk. Arnold Busck A/S havde en samlet omsætning på 329 mio. kr. i regnskabsåret 2017/2018, et nettoresultat -2,1 mio. kr., en egenkapital ultimo regnskabsåret på 42 mio. kr. samt et gennemsnitligt antal fuldtidsansatte i samme periode på 228 personer.

Om Lær for Livet

Lær for Livet er et helhedsorienteret seksårigt læringsprogram for anbragte børn og unge. Programmets formål er at styrke anbragte børns læring og livsduelighed, så de på sigt kan gennemføre en ungdomsuddannelse og skabe sig et godt liv. 

Om anbragte børn og uddannelse

I Danmark er der 11.000 anbragte børn mellem 0-17 år. I dag forlader kun 52 procent af de anbragte børn 9. klasse med et afgangsbevis i hånden. Og de, der gør, får i gennemsnit to karakterer lavere end andre. For ikke-anbragte er tallet 97 procent. Seks år efter grundskolen vil kun 20 procent af de anbragte unge have taget en ungdomsuddannelse. Det tal er 76 procent for deres ikke-anbragte kammerater.