Nyhed

16. maj 2019

Lær for Livet har igen i år taget temperaturen på mentorernes oplevelser i mentorrollen. Undersøgelsen viser, at mentorrollen i lige så høj grad indebærer at være en voksenven for barnet som en faglig støtteperson, og at mentor også får meget ud af at være mentor. 

”Vi taler meget om livet, opførsel og adfærd – dannelse” – sådan beskriver en af mentorerne indholdet af de ugentlige møder med sit mentorbarn. Udover at bidrage til skolearbejdet og fagligheden, vurderer mange mentorer nemlig, at mentorrelationen bidrager med almen dannelse, motivation og generel støtte til barnet. Hele 9 ud af 10 mentorer vurderer således, at barnet får et socialt udbytte af møderne, mens 8 ud af 10 mentorer vurderer, at barnet får et fagligt udbytte af møderne. En anden mentor uddyber, at ”møderne hjælper barnet med at opbygge selvtillid og energi til at mestre de udfordringer, livet giver – sociale som faglige.”

Flere af mentorerne beskriver også, at mentors frivillighed er vigtig for barnet og relationen. Det har betydning for barnet at have en voksen i sit liv, der ikke er der, fordi det er personens arbejde. ”Det er vigtigt for hende [mentorbarnet], at jeg har valgt at være mentor og kommer – uden løn – kun fordi jeg vil,” forklarer en mentor.

Det giver at give
Når man spørger mentorerne om, hvad de selv få ud af at være mentor, svarer 8 ud af 10, at det største udbytte er, at de gør en forskel for barnet. ”Jeg føler, at jeg giver noget videre,” forklarer en mentor. En anden mentor uddyber: ”Det betyder noget for både mig og min familie at have et ekstra menneske, som vi ser hver uge.” Mentorordningen bidrager altså ikke kun til barnets liv, men også til mentors eget – og som en mentor pointerer: ”Det giver at give.”

Aktiviteter til møderne
I undersøgelsen har Lær for Livet også spurgt ind til, hvilke aktiviteter mentorerne laver med barnet. Udover lektiehjælp og skoleopgaver, nævner mange, at møderne også bliver brugt til at tale om samfundshold, og hvad der generelt rør sig i samfundet. Andre skriver, at de laver mad sammen, spiller spil, tager på ture eller laver kreative ting. Ofte bidrager de ”kreative aktiviteter” til at skabe et godt og tillidsfuldt forhold, som gør det nemmere at arbejde sammen om det faglige.

Mentorerne efterlyser inspiration til aktiv læring
Mentorerne bliver også spurgt ind til, om de savner noget i hverdagen som mentor. Hertil svarer mange, at de savner hjælp til at finde materialer og inspiration til det faglige – f.eks. i forhold til, hvordan man kan kombinere leg og læring. Derfor er Lær for livet i færd med at forbedre hjemmesiden, så det bliver nemmere for mentorerne at finde frem til den faglige hjælp og de materialer, de har brug for. I tilfælde af at man som mentor har brug for faglig inspiration og sparring, skal man aldrig tøve med at kontakte Kristine eller Nathalie fra sekretariatet på mentor@laerforlivet.dk.

Endelig ønsker flere mentorer et større indblik i, hvordan det går med mentorordningen – herunder frafald og ansøgertal. Lær for Livets analyse fra 2018 viser, at der i 2018 var et rekordhøjt antal ansøgere til mentorordningen – i alt ansøgte 373 om at blive mentor. Desværre er det langtfra alle, der bor i nærheden af et Learning Kid eller har de nødvendige kvalifikationer. Det betyder, at kun en tredjedel af ansøgerne ender med at blive godkendt som mentor. I 2018 var gennemsnitsalderen 45 år blandt ansøgerne.

Flere mentorer kom til, men desværre var der også nogen, der faldt fra. I 2018 blev 67 mentorer udmeldt, hvor ca. 2/3 af dem var mentorer, der allerede var i gang med forløb. Udmeldelsesgrundende for dem bestod primært af mentorbarnets livssituation, såsom flytning eller mangel på overskud, modstand fra opholdssted eller barn eller ganske enkelt et forkert match.

Om undersøgelsen
Spørgeskemaundersøgelsen blev udsendt i februar 2019. I alt svarede 148 mentorer på spørgeskemaet.