Nyhed

15. november 2018

Djøf og Lær for Livet i partnerskab

Mangel på uddannelse er nutidens fattigdom. I Danmark har vi lige adgang til uddannelse, men ikke lige muligheder for at gennemføre den. Her halter anbragte børn langt efter deres ikke-anbragte kammerater. Den ulighed vil Djøf nu hjælpe organisationen Lær for Livet med at gøre noget ved.

Anbragte børns læring og livsduelighed er en vigtig samfundsmæssig opgave. Alligevel viser tal, at kun 20 procent af de tidligere anbragte har gennemført en ungdomsuddannelse seks år efter grundskolen. Det tal er 76 procent for andre unge. Det er problematisk, fordi uddannelse er den væsentligste løftestang for at skabe et godt og selvforsørgende liv.

Derfor har Lær for Livet og Djøf indgået et partnerskab med fokus på aktiviteter, der oplyser om Lær for Livets arbejde.

”Djøf vil især bidrage med at udbrede kendskabet til Lær for Livets mentorordning, hvor man som frivillig voksen kan være mentor for et anbragt barn ved at bidrage med lektiehjælp og alment dannende aktiviteter et par timer om ugen 2-4 gange om måneden. Jeg håber, at der er medlemmer af Djøf, som vil stille sig til rådighed”, siger Lars Brittain, Chef for Djøfs netværk og arrangementer.

Givende arbejde

At den slags arbejde er givende – også for mentorerne, kan flere djøfere, der allerede er mentorer, fortælle om.

En af dem er Trine Jensen, der studerer økonomi på Aarhus Universitet. I sin fritid er hun mentor for 13-årige Sofie, der er anbragt hos en plejefamilie. Gennem bl.a. køkkeneksperimenter og sang får de leget læring ind.

”Jeg har valgt at bruge noget af den tid, jeg ellers ville bruge på Netflix til at lave frivilligt arbejde. Og det har overrasket mig, hvor meget jeg selv får ud af det. Jeg nyder at se hendes glæde over at lære nyt,” fortæller Trine.

Hvad forventer Lær for Livet at få ud af det?
”Det er helt afgørende for Lær for Livet, at vi kan tiltrække gode, ressourcestærke mentorer, der har lyst til at sætte deres faglighed i spil i forhold til at støtte anbragte børn og unge i deres uddannelse. Og de mennesker findes utvivlsomt blandt DJØF’s medlemmer. Derfor er det en kæmpe gave, at DJØF vil hjælpe os med at skabe opmærksomhed om behovet for frivillige mentorer,” udtaler Stine Hamburger, der er programleder for frivillige i Lær for Livet.