Nyhed

16. marts 2019

I dag fejrer Lær for Livet, at de første Learning Kids har gennemført seks år i programmet. Større faglig og personlig selvtillid, venskaber og mødet med andre anbragte, har betydet allermest for de unge.

De startede 19 – I dag er de 18 tilbage. Hele 14 ud af 14 mulige har gennemført 9. klasse og de sidste 4 afslutter 9. klasse til sommer. Fem går i 10. klasse og syv er i gang med ungdomsuddannelse. To holder sabbatår, men starter deres ungdomsuddannelse til sommer.

Venner for livet

Adspurgt om betydningen af at være en del af Lær for Livet i seks år, er det i høj grad venskaberne og følelsen af at opleve, at man ikke er alene i verden, der fylder for de unge.

”Man har fået så mange nye venner i samme situation, som også er anbragt. Så ved man, at man ikke er alene,” fortæller et af de 18 Learning Kids.

”Lær for Livet har gjort meget for mig. Det har givet mig en ekstra familie, ikke kun de unge, men også de voksne. De hjælper en til at være åben over for andre, og det er dejligt, når man går ud i den virkelige verden og få uddannelse og job, at man tør snakke og være åben over for nye mennesker.”

De unge fremhæver også, at deres mentor har hjulpet dem.

”Uden min mentor, havde jeg manglet den person i mit liv. Jeg havde heller ikke klaret mig så godt, som jeg har. Jeg havde nok også været lidt mere ligeglad med skolen,” fortæller en af pigerne, der i dag er 16 år.

Læring og livsduelighed Anbragte børn halter alvorligt efter deres ikke-anbragte kammerater i skolen. Kun cirka hver anden anbragt ung afslutter i dag 9. klasse med et eksamensbevis i hånden. Og seks år efter grundskolen har kun 2 ud af 10 anbragte unge taget en ungdomsuddannelse mod næsten 8 ud af 10 af deres jævnaldrende kammerater.

Det forsøger Lær for Livet at rette op på ved hjælp af et seksårigt læringsprogram, der består af camps, en frivillig mentorordning og brobygning til at styrke læringsmiljøet omkring børnene. Formålet er, at flere anbragte børn og unge bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Et laboratorium

Lær for Livet justerer og udvikler løbende på indsatserne på baggrund af nyeste viden og baseret på data og viden fra børnene og de unge, deres frivillige mentorer, anbringelsessteder og kommunerne.

”Lær for Livet bevæger sig i et vanskeligt felt, hvor der ikke er nemme løsninger. Det kræver ydmyghed over for den eksisterende viden, men også mod til at søge ny viden. Derfor er Lær for Livet et laboratorium, hvor vi løbende justerer indsatsen til gavn for børnenes mulighed for at tage en uddannelse og skabe sig et godt liv,” udtaler Lær for Livets direktør Illa Westrup Stephensen.

Programmet bliver fulgt af forskere fra DPU, Aarhus Universitet. Først i 2020 har forskerne data nok til at konkludere på, om de unge i Lær for Livet i højere grad end deres anbragte kammerater kommer til at

gennemføre en uddannelse. I Lær for Livet er de unge dimittender ikke i tvivl. Lær for Livet har en stor betydning i deres liv.

”Jeg har både lært en masse om mig selv og fagligt, og det blev rigtig sjovt at lære. Jeg opdagede, at det ikke behøvede at være kedeligt at gå i skole,” fortæller en af dimittenderne