Nyhed

16. maj 2019

Psykolog Henriette Neergaard er supervisor for mentorer i Lær for Livet. Få hendes bud på, hvorfor og hvordan mentorrelationen bidrager til udsatte børn og unges fastholdelse til skoleliv og uddannelse. 

Af Henriette Neergaard
I fire år har jeg haft fornøjelsen af at være supervisor for Lær for Livets frivillige mentorer, som støtter udsatte børn og unge i kontakten til uddannelsessystemet. Og jeg er ikke i tvivl om, at mentorerne gør en positiv forskel som rollemodeller, hjælpere og kærlige og stabile voksne.

Når livet er svært, og man som ung får lyst til at slippe opgaver, forpligtelser og kontakten til andre, stiller det store krav til omgivelserne. Det kræver, at man finder engagementet til at holde fast, modet til at presse på og evnen til at udvise ”omsorgsfuld utålmodighed” og indgyde tillid.

Jeg har netop været igennem syv mentorsparringer rundt om på Sjælland. Hver gang drager jeg opløftet, inspireret og klogere hjem efter tre intense timer med mennesker, som rummer mod, klogskab og kærlighed. I Lær for Livet har hver mentor-relation deres historie, som altid rummer overraskelser og sprækker til nye, alternative fortællinger. Derfor er mit arbejde med mentorsparringer én af de opgaver, jeg holder særligt af. Det er ganske enkelt fantastisk opløftende, at der i vores travle tid er mennesker, som vælger at gøre mentorarbejdet til en fast del af deres hverdag i flere år. De tør, de vil, de er ikke bange for at binde sig eller bange for at gå glip af noget andet. Derfor opstår fantastiske relationer mellem et barn og en kærlig og insisterende voksen.

Jeg bliver altid mindet om, at det at være mentor for et barn repræsenterer så meget mere end det at knuse en andengradsligning eller at få styr på udsagnsled og grundled. Det er en relation, som kommer til at betyde noget helt afgørende for børnenes liv. Det gør det af mindst fem grunde, som jeg skitserer nedenfor.

 1. JEG ER VIGTIG
  For det første oplever mentorbørnene, at her er en voksen, som kommer kun på grund af mig. Og han eller hun kommer uden at få en krone for det. Og bliver ved. Det vil sige, at jeg er betydningsfuld som menneske, er værd at holde af, og at jeg har en plads her i livet. Denne erfaring er altafgørende for at kunne udvikle sit selvværd, sætte grænser og stille krav til andre mennesker.

 2. EN TILLIDSFULD RELATION SOM SKABELON
  For det andet repræsenterer mentorrelationen stabilitet, forudsigelighed og tillid. Mange udsatte børn og unge har flere relationer, som repræsenterer præcis det modsatte; svigt, ustabilitet og utryghed. Derfor er det, som en mentor repræsenterer, helt uvurderligt. Det kan være denne tillidsfulde relation, der gør, at de unge, når de er 20, 25 eller 30 år, tør at gå trygt ind i en relation til en kæreste eller en arbejdsgiver.

 3. DEN TRYGGE BASE
  For det tredje udgør mentor den “trygge base”, som barnet måske ikke har udviklet indeni sig selv. Den trygge base, som gør, at barnet stille og roligt kan vove sig ud i nye og sårbare situationer og kan rumme det ubehag, der kan opstå, når man møder noget, som er svært. Det kan være mødet med nye mennesker, en prøve/eksamenssituation, en jobsamtale, at fortælle sin nye klasse, at man bor på opholdssted, at stå op for sig selv til mødet med sagsbehandler eller at starte i den lokale badmintonklub. I disse situationer, er det afgørende, at der er en, der siger: “Lad os snakke om det, og så afsted med dig. Du skal nok klare det, og jeg glæder mig til at høre om det”.
 4. HÅB OG DRØMME
  For det fjerde repræsenterer mentorrelationen håb. Håb og drømme for fremtiden og lysten til at ville noget på sine egne vegne. At turde forvente noget af livet og sine omgivelser. Ofte stiller jeg mentorerne spørgsmålet: “Hvad tror du, at dit mentorbarn drømmer om?” Mentorerne ved ofte, hvad børnene drømmer om, for de har allerede har haft denne samtale med deres mentorbarn. For i denne relation kan der nemlig vokse drømme og håb, fordi man for en stund er i et “safe place”, hvorfra det kan udgå. Og fordi der er en, der skubber og tror på én.

 5. EMPATI
  Og endelig for det femte fortæller mange mentorer, at børnene “vokser under huden på dem”. ”Jeg troede jo bare, at jeg skulle læse lektier, men det er så meget mere end det”. Disse udsagn er vigtige. Når jeg som psykolog hører dette, fortæller det mig, at mentorerne, udover deres intellekt, bruger en stor grad af empati i mødet med børnene. Når vi møder et andet menneske empatisk, giver det den anden modet til at stille sig sårbar, spørgende og tvivlende. Og det er netop ud af sårbarhed, at kreativitet, forandring, læring og udvikling sker. Hver gang vi skal lære noget nyt, bevæger vi os jo ud i noget, som er lidt ukendt, og som vi ikke helt ved, hvordan vi håndterer. Det er uanset, om det er et nyt kapitel i matematikbogen eller en svær samtale. Sårbarhed er ikke svaghed, men modet til at gå med ærlighed og at “vove pelsen”. Og det hjælper alle mentorer med.

Hvorfor mentorsparring?
På Lær for Livets mentorsparringer får du som mentor mulighed for at fortælle om, hvad der optager dig i dit mentorskab lige nu og får dermed mulighed for at dele et dilemma eller et paradoks med de øvrige mentorkollegaer. En supervisor/psykolog styrer slagets gang, sikrer den gode tone og bidrager med råd og vejledning. Det er et rum, hvor de sjove og gode oplevelser bliver delt til inspiration og fornøjelse, men de svære dilemmaer, oplevelser og følelser, som mentorskabet også rummer, kan og skal også deles her. Mentorsparringerne foregår tre gange årligt landet over. Vi mødes i tre timer i hyggelige omgivelser med lidt at spise og drikke.

Ny mulighed for sparring mellem mentorkollegaer 
Nu kan du finde kontaktinformation på alle aktive mentorer under mentor log-in. Formålet er, at du som mentor kan bruge dine mentorkolleger til sparring mellem de tre årlige mentorsparringer i Lær for Livet.

Derfor har vi oprettet en liste med kontaktinformation på alle aktive mentorer i Lær for Livet. Man skal have et log-in for at få adgang til listen, og der vil derfor ikke være offentlig adgang. Hvis du ikke ønsker at stå på listen, kan du skrive til mentor@laerforlivet.dk og bede om at blive fjernet. Listen vil blive opdateret en gang om måneden.