Nyhed

29. november 2018

Hvad virker, når vi spørger anbringelsesstederne?

9 ud af 10 anbringelsessteder vurderer, at Lær for Livet er et godt tilbud til deres barn. Det siger resultaterne fra en ny spørgeskemaundersøgelse, som Lær for Livet for nyligt har foretaget blandt plejeforældre og opholdssteder. 78 % svarer at Lær for Livet i nogen eller høj grad bidrager til barnets personlige og sociale udvikling. 

Generel tilfredshed, men plads til forbedring
Der er rigeligt ros, men der er også plads til konstruktiv kritik, som er lige præcis, hvad Lær for Livet har brug for. For eksempel bemærker anbringelsesstedernes, at den første Learning Camp på fjorten dage er for lang. Til gengæld efterspørger de længere weekendcamps med færre mellemrum.

”Jeg tror, det er vigtigt, at der bliver flere camps i hvert fald de første par år, så børnene kan se, at det nytter at kæmpe med det faglige,” skriver en af anbringelsesstederne blandt andet. 

”Vi lytter i den grad til den respons, vi får omkring Lær for Livet. Og vi tager de ting, vi får at vide fra anbringelsesstederne om Learning Camp alvorligt. Derfor vil vi blandt andet se på, hvordan vi kan organisere Learning Camp fremadrettet,” siger Gertrud Kerrn-Jespersen, programleder for læring i Lær for Livet.

Mentor giver faglige fremskridt
Der er stor tilfredshed med de nuværende mentorer, som får en hel del af æren for børnenes faglige fremskridt. 76 % vurderer, at Lær for Livet i nogen eller høj grad bidrager til barnets faglige udvikling.
”Mentor er unik og formår at få kreativitet ind i læringen, hvilket gør at barnet kan få nogle succeser,” bemærker en af anbringelsesstederne.
Udfordringen er størst i det tilfælde, hvor børn i programmet endnu ikke har fået en mentor.

”Vi har stor forståelse for frustrationen ved manglende mentorer. I 2019 arbejder vi på nye former for mentorskaber, der kan imødekomme den mangel, vi oplever,” fortæller Stine Hamburger, projektleder for frivillighed. 

Om undersøgelsen
Spørgeskemaundersøgelsen indeholder spørgsmål, der omhandler den generelle tilfredshed med programmet samt spørgsmål om opfattelsen af barnets faglige og sociale udvikling hos Lær for Livet. Der bliver også spurgt ind til børnenes motivation og lyst til at lære. Undersøgelsen blev besvaret af 113 respondenter ud af de 335, det blev udsendt til, hvilket giver en svarprocent på omkring 34%.