Nyhed

18. februar 2021

Inddragelsen af de ægte eksperter i Børnene Først

I efteråret 2019 skrev seks unge fra Lær for Livet en kronik med 10 gode råd til børnenes statsminister. En måned senere inviterede statsminister Mette Frederiksen de seks unge sammen med 20 yngre Learning Kids fra Lær for Livet på besøg på Marienborg i selskab med socialminister Astrid Krag. Begge ministre lyttede med stor interesse til de bekymringer og tanker, som børnene kom med, og efterfølgende er det blevet til flere møder med de to ministre.

Da de seks unge skrev kronikken, havde de håbet på, at én minister eller to ville læse den, men de havde aldrig drømt om, at den ville føre til den slags møder og endda blive nævnt i statsministerens nytårstale.

Statsminister Mette Frederiksen satte nemlig for alvor anbragte og udsatte børn og unge på dagsordenen ved at nævne kronikken i sin tale.

”Vi er enormt glade for at blive inddraget og vigtigst af alt, at de unge, der er de ægte eksperter – nemlig de anbragte og tidligere anbragte – er blevet hørt,” fortæller Lær for Livets direktør Illa Westrup Stephensen.

Politikernes sparring med børnene og de unge i Lær for Livet blev ikke parkeret ved nytårstalen, men blev tværtimod for alvor startskuddet for inddragelsen af Lær for Livets Learning Kids. Tre uger efter nytårstalen blev kronik-skribenterne nemlig inviteret til et besøg hos undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil på Christiansborg. Her lå de unges fokus at sørge for ekstra støtte til skolen til udsatte børn og på at bryde med de negative fordomme, som man som anbragt ofte bliver mødt med.

Ministerbesøg på Learning Camp

I sommerferien lagde socialminister Astrid Krag vejen forbi Learning Campen i Middelfart for at tale med børnene og lytte til deres perspektiver som en del af regeringens inddragelsesproces i forbindelse med udarbejdelsen af udspillet Børnene Først.

Igen i efteråret besøgte Astrid Krag vores sommerklubber både i Esbjerg og Roskilde med samme formål, og tre unge fra Lær for Livet blev inviteret til Krags topmøde om Børnene Først. Her præsenterede Emma-Luna, Lukas og Nicolai deres ønsker til udspillet, hvor nøgleordet var kontinuitet; i anbringelse, i skolegang og i relationer.

Der er blevet lyttet til børnene

Den 27. januar 2021 kom så endelig regeringens udspil Børnene Først. Her er det tydeligt, at møder og kronikken som beskrevet i denne artikel, har gjort indtryk og har givet stof til eftertanke. Der er blevet lyttet til børnene og de unge.

Her er kronikørernes ti gode råd fra nuværende og tidligere anbragte unge:

1. Hjælp med at bryde fordommene
2. Alle skal have en mentor
3. Sørg for stabile sagsbehandlere, vi kan have tillid til
4. Skolens lærere skal have positive forventninger til os
5. Ingen skolepauser
6. Uddan plejefamilierne
7. Sæt tidligt ind
8. Sørg for lige vilkår i alle kommuner
9. Hjælp os med overgangen til voksenlivet
10. Inddrag os

Når vi ser på udspillet ”Børnene Først”, genkender vi i høj grad børnenes stemmer. Særligt hæfter vi os ved, at regeringen vil sikre:

• Forstærket fokus på at investere i udsatte børn og unge i samarbejde med civilsamfundet. (Imødekommer delvis råd nr. 2, hvor de efterlyser ikke-betalte relationer)
• Bedre kvalitet i sagsbehandling, flere gennemgående myndighedspersoner samt mulighed for en børnerådgiveruddannelse. (råd nr. 3)
• Mere stabile anbringelser (kan afhjælpe råd nr. 5)
• Stærkere plejefamilier – herunder reform af plejefamilieområdet, bedre støtte og uddannelse til plejefamilierne (råd nr. 6)
• Bedre læringsmiljø på anbringelsesstederne. Læringsmiljø skal indgå i Socialtilsynets kvalitetsvurdering. (råd nr. 6)
• Støtte til unge i ungdomsuddannelse og overgang til voksenlivet – fx via forsøg med forlængede uddannelsesforløb for anbragte unge på ungdomsuddannelser (råd nr. 9)
• Flere rettigheder til børnene. (Råd nr. 10)

Overordnet er konklusionen derfor, at udspillet er et vigtigt første skridt for at skabe bedre børneliv og dermed voksenliv for udsatte børn og unge i Danmark.

Behov for større fokus på god skolegang
I Lær for Livet deler vi reformens ambitioner om at gøre op med de ulige vilkår og betingelser, som alt for mange børn stadig vokser op med, og som følger dem ind i voksenlivet. Men vi ved også, at en god skolegang er en helt afgørende faktor for at skabe sig et godt voksenliv uden arbejdsløshed, hjemløshed, sygdom, kriminalitet og misbrug.

At give de anbragte unge ekstra tid til at gennemføre en ungdomsuddannelse, er absolut et godt redskab i værktøjskassen. Men vi må ikke glemme, at under halvdelen af de anbragte børn i dag består Folkeskolens Afgangseksamen (KL Nøgletal 2020). Og uden den er der lang vej til overhovedet at kunne påbegynde på en ungdomsuddannelse. Der er behov for ekstra støtte til de udsatte børn, hvis de skal have samme chancer for at klare sig i skolen som ikke-udsatte børn.

Alle skal have en mentor
De unge kronikører efterlyser i kronikken, at alle anbragte børn skal have ikke-betalte relationer i deres liv. Forskning viser, at anbragte børn har et meget skrøbeligt netværk og få rollemodeller – og mange af de voksne, man møder, er betalt for at være der.

Derfor er det positivt, at regeringen i sit udspil foreslår, at alle børn anbragte på institution, skal have tilbuddet om at blive tilknyttet en ”venskabsfamilie”, som åbner døren for, at barnet kan komme på besøg fx i weekender, for at opleve, hvordan et helt almindeligt familieliv fungerer.

Cirka 80 procent af de anbragte børn bor hos en plejefamilie og ikke på institution. De bør have samme mulighed for at indgå i ikke-betalte relationer med voksne. Og den opgave kan civilsamfundsorganisationer som Lær for Livet være med til at løfte.

Skolens lærere skal have positive forventninger til os
I kronikkens råd nr. 4 efterlyser de unge, at de vil mødes med positive forventninger. I skolen og hos andre voksne bliver børnene alt for ofte mødt med lave eller negative forventninger og manglende ambitioner på deres vegne. Det skal og kan vi som samfund gøre op med.

Vigtigt næste skridt
Som regeringen skriver, kan alt ikke rummes i et udspil. Derfor appellerer vi i Lær for Livet til, at der i næste runde bliver sat yderligere fokus på anbragte og udsatte børns skolegang.

Regeringens udspil skal skabe de vigtige forudsætninger for en stabil opvækst – næste runde skal handle om, hvordan vi sikrer en bedre skolegang, som er en betydningsfuld faktor for at få et godt voksenliv.

Heller ikke inddragelsen af børnenes stemmer slutter her. Efter præsentationen af udspillet mødtes både socialministeren og socialministeren nemlig med tre unge fra Lær for Livet, Lær for Livets direktør Illa Westrup Stephensen og repræsentanter fra De Anbragtes Vilkår. Her fik Lær for Livet og de unge mulighed for at fortælle, hvad de synes er allervigtigst i det videre arbejde med reformen. Det samme sket få dage senere, hvor socialministeren havde to 1:1 møder med to andre unge fra Lær for Livet. Du kan læse deres budskaber her.