Nyhed

16. maj 2019

Første Learning Camp forkortes fra 14 til 10 dage, mens weekend-camps bliver til tema-camps. 

Lær for Livets bestyrelse har på det seneste bestyrelsesmøde besluttet, at børnenes første Learning Camp skal vare 10 dage i stedet for de oprindelige 14 dage. Det sker blandt andet på baggrund af feedback fra anbringelsesstederne og børnene, men også Lær for Livets egne erfaringer, at 14 dages camp kan være en hård nød at knække for nogle børn i programmet.

Til gengæld vil Lær for Livet efter børnenes første år i programmet tilbyde flere forskellige tema-camps. Det betyder, at Learning Kids fremover kommer på tre camps i hhv. 10, 5 og 3 dage i løbet af deres første år i Lær for Livet, og derefter vil der være tilbud om at deltage i minimum én, og om muligt flere tema-camps om året i de øvrige år, barnet er en del af Lær for Livet.  

Med tema-camps bliver det muligt at målrette camps imod forskellige Learning Kids behov. Temaerne vil variere fra eksamenstræning og overgang til voksenlivet, som primært henvender sig til de ældste Learning Kids. Derudover kommer der camps med fokus på dansk, matematik eller personlig udvikling.