Nyhed

22. september 2020

Læring, leg og livet på Learning Clubs

Efter et forår med hjemmeundervisning og social isolation iværksatte Lær for Livet før sommerferien syv lokale sommerklubber med målet om at give en ekstra faglig og social håndsrækning til vores Learning Kids. Klubberne har været en stor succes for de 100 børn, der deltog. Derfor fortsættes klubberne frem til jul.

I alt 101 børn har hen over sommeren deltaget i lokale ”Learning Clubs” for at nyde godt af sjove (læring-s)-aktiviteter og mindst lige så godt selskab med andre Learning Kids fra deres område.

Et overflødighedshorn af aktiviteter

Aktiviteterne i klubberne har først og fremmest skulle have elementer af Lær for Livet-kulturen og minde om livet på camp. I Roskilde valgte klublederne fx at iføre sig Lær for Livet t-shirts og rulle en rød løber ud til første klubmøde for at dykke ned i stemningen, fællesskabet og glæden, der gennemsyrer camp.

Det har været op til klublederen sammen med de frivillige og børnene at definere indholdet på klubmøderne. Derfor er de syv klubber endt med meget forskelligt indhold, der både afspejler børnenes ønsker og behov ift. lektier samt klubledernes kompetencer. I tabellen nedenfor ses et eksempel på en uges aktiviteter i de syv klubber.

De 101 Learning Kids har altså fået en på opleveren hen over sommeren og har haft mulighed for at dykke ned i aktiviteter, der både har været sjove, udfordrende og lærerige. Vores fagchef for dansk, Ronja Lundberg, der har stået for evalueringen af sommerklubberne fortæller;

“Klubberne har uden tvivl skabt værdi for de deltagende børn. Mange af dem giver udtryk for, at de har haft en sjovere sommer, fordi de kunne være med i klubberne. Og så har vi gode eksempler på, at aktiviteterne i klubberne kan bygge bro til børnenes egen skolegang.” 

Børnene har følt sig trygge på klubberne

Efter at have interviewet nogle af klublederne og børnene, er det tydeligt, at børnene har følt sig trygge i klubberne. En af børnene fortæller:

Det er godt og trygt [i klubben]. Det er gode børn, der er med og de voksne er søde,”

Et andet Learning Kid siger ligeledes: ”Det er trygt at være her, man føler sig accepteret – der er ingen, der griner af en. Man bliver stadig skubbet ud i at prøve forskellige udfordringer.”

I de opfølgende interview fortæller børnene også, at klubberne har været overskuelige at deltage i, fordi det har været i kortere tid og tættere på, hvor de bor end fx camp. Hyppigheden af møderne har også bidraget til at skabe et stærkt fællesskab.

En af klublederne fortæller:

”Det har været et trygt rum. Selvom børnene ikke har kendt de andre børn til at starte med, så har de åbnet meget op. De siger selv, at de normalt ikke ville tale med fremmede om de hårde ting, men det synes de, de kan i klubben. Et af børnene har turde fremlægge foran hele sin klasse, fordi hun har øvet det i klubben. Og et barn turde tale med de andre om, hvordan man vidste, om man var det rigtige køn. Det har været megafedt at opleve.”

Selvom klubberne ikke har stringente undervisningsplaner og læringsmål, er dette et godt eksempel på, at klubberne har potentiale til at styrke børnene i deres skolegang.

Astrid Krags besøg på Learning Clubs i forbindelse med Barnets Lov

Det var ikke kun de ivrige Learning Kids, der fik glæde af sommerklubberne – også social- og indenrigsminister Astrid Krag har lagt vejen forbi klubberne i henholdsvis Esbjerg og Roskilde for at tale med børnene om, hvordan hun kan skabe bedre vilkår for anbragte børn.

Astrid Krags besøg sker i forbindelse med, at regeringen vil lave en ny lov for udsatte børn og unge kaldet ‘Barnets Lov’. Regeringen arbejder derfor på et kommende udspil under overskriften ”Børnene Først” med ønsket om at styrke indsatsen for udsatte børn og unge, så de får den rette hjælp og støtte tidligt i deres liv.  

De unge havde meget på hjerte og vigtige budskaber til ministeren. Der blev talt om de fordomme, børnene møder i forhold til at være anbragt, og hvordan det føles at blive mødt med lave forventninger på grund af sin baggrund. De unge fortalte også om værdien af at være en del af et fællesskab, hvor ens historie og erfaringer vækker genkendelse og forståelse af, at man ikke er alene.

Derfor handler de unges ønsker til “Barnets lov” bl.a. om mere kontinuitet i anbringelse, skolegang og relationer, at få mere indflydelse i egen sag og mere fokus på fremtid og mindre på fortiden, bedre hjælp til forældrene samt mere medbestemmelse til plejeforældrene.

Tak til alle de seje børn og voksne, der beredvilligt stillede op til snak med ministeren.

Kort om vores Learning Clubs

101 børn tilmeldte sig i de syv klubber, der blev afholdt i Helsingør, Roskilde, København, Vordingborg, Esbjerg, Aarhus og Aalborg. Klub-møderne er af tre timers varighed.

I alt 11 Lær for Livet-klubledere er tilknyttet og mellem 9-12 frivillige fra Red Barnet Ungdom har deltaget. Klubberne blev til at starte iværksat fra juni til september for at sikre et overlap til børnenes skolegang, for at hjælpe dem med overgangen fra skole til sommerferie og fra sommerferie til nyt skoleår. Lær for Livet har besluttet at fortsætte klubberne frem til jul – her bliver Helsingør og København dog slået sammen.