Nyhed

16. maj 2019

Lær for Livet deltager i to debatter til årets Folkemøde på Bornholm.

Kan og skal partnerskaber mellem kommuner, NGO’er og erhvervsliv bidrage til udsatte børns uddannelse?

Torsdag den 13. juni kl. 18.00-18.45 – i telt J36 på Kæmpestranden

FN’s verdensmål nr. 4 handler om kvalitetsuddannelse til alle. I Danmark har vi 11.000 anbragte børn. Kun halvdelen af dem gennemfører 9. klasse med et afgangsbevis i hånden, og kun 1 ud af 5 får en ungdomsuddannelse. Det er et uddannelsesefterslæb, som har været kendt i mange år, og det er en udfordring, som velfærdssamfundet endnu ikke er i mål med at løse. Vi diskuterer perspektiver og faldgruber, når civilsamfund, kommuner, fonde og erhvervsliv arbejder sammen om at opfylde verdensmål nr. 4.

Panel:
Lær for Livets direktør Illa Westrup Stephensen er i panel med Sanne Urbak Rasmussen, CSR direktør i IBM Danmark, Ane Stallknecht, næstformand i Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) og centerchef for Børn, Unge og Familier i Odsherred Kommune, Mikkel Klausen, CSR-chef i LB Forsikring og Jonas Keiding Lindholm, direktør i Tænketanken Mandag Morgen.

Moderator: Ulrik Kampmann, sekretariatschef i Frivilligrådet.

Når anbragte bliver voksne, hvad sker der så?

Samtalesalon med kaffe og croissanter lørdag den 15. juni kl. 9.00-10.00 i telt J28 på Kæmpestranden

Alliancen for Anbragte Børn og Unge har sat tidligere og nuværende anbragte unge stævne sammen med social- og familieordfører i SF, Trine Torp for at diskutere, hvordan vi som samfund skaber bedre rammer for anbragte børns overgang til voksenlivet.

Som samfund taber vi alt for mange af ”systemets børn” i overgangen til voksenlivet. Tidligere anbragte børn ender således i højere grad i arbejdsløshed, hjemløshed, ensomhed, kriminalitet og misbrug. Det er et samfundsmæssigt svigt, som kalder på, at vi tænker nyt og anderledes – og vi skal have de unge på banen. Hvor har de behov for hjælp og hvordan? Tilbyder vi overhovedet det rigtige?

Alliancen for anbragte børn og unge består af: De Anbragtes Vilkår, Det Sociale Netværk (Headspace), Foreningen Børn og Unges Trivsel – Projekt UNIK, Baglandet København, Lær for Livet, Mentorbarn, Plejefamiliernes Landsforening og Tabuka – Landsforeningen for nuværende og tidligere anbragte.

Vel mødt!