Nyhed

26. maj 2020

Mentorskab på distancen

Corona-epidemien har måske medført, at kontakten med dit mentorbarn har ændret sig. I og med at muligheden for de fysiske møder er begrænset, er det nødvendigt at genoverveje, hvordan du nu skal gribe jeres mentorrelation.

Den skriftlige kommunikation

Er den skriftlige kommunikation ny for jer, er der nogle ting, som kan være gode at være opmærksomme på. Det kan være gavnligt at tænke over, hvordan man formulerer sig, og hvordan man kontakter mentorbarnet.

Vi ved fra undersøgelser, at det er vigtigt at stille åbne spørgsmål og vise reel interesse, når man skriver til mentorbarnet. Det gælder især de første beskeder og i høj grad i de lidt nyere relationer, hvor man måske endnu ikke kender hinanden så godt. Derudover anbefales det også, at man holder sig væk fra at bruge sarkasme eller ironi, da det nemt kan misforstås. Brug derimod gerne smileys.

To nøgleord i kommunikationen skal være dialog og tillid. Sørg for at opfordre til dialog ved hjælp af åbne spørgsmål. Sørg for at pleje tilliden ved at vise reel interesse og evt. dele, hvordan du selv har det med situationen lige nu, hvordan du normalt overkommer svære ting, mv.

Sådan holder du hånden under jeres digitale mentormøder

Corona-epidemien har medført, at vi ikke kan mødes som vi plejer. For at det ikke skal have flere konsekvenser end højst nødvendigt for din relation med dit mentorbarn, får du her nogle råd til, hvordan du bedst muligt takler situationen og sørger for, at jeres møder ikke bliver tabt mellem to stole.

Sæt rammer og aftaler om mentormøderne

Ligeså vel som med fysiske møder, kan det være en fordel at få aftalt nogle specielle tidspunkter, hvor du og dit mentorbarn afholder møder, SMS’er eller ringes ved. Når du som mentor bevæger dig ind på den digitale bane, bevæger du dig også ind på et område, hvor vi er vant til at kunne få fat i hinanden hele tiden. Mange mentorer er ikke vant til at have kontakt via SMS, telefon eller mail direkte med deres mentorbarn. Derfor kan det være en fordel at få aftalt nogle specifikke tidspunkter, hvor man snakker og står til rådighed. Så undgår du, at mentorbarnet bliver skuffet eller ked af det, hvis du ikke svarer eller kan tale.

Sikr en god dialog med mentorbarnets voksne

Det er vigtigt at have en god dialog med mentorbarnets voksne. For det første er det vigtigt, at mentormøderne bliver lagt på en måde, så det passer ind i hverdagen i mentorbarnets hjem. Derudover kan de voksne omkring mentorbarnet være en god allieret, hvis det viser sig, at det er svært at få mentorbarnet med på ideen om de digitale møder. Kan du ikke få mentormøderne op at køre, og oplever du eksempelvis, at mentorbarnet aflyser eller ikke ”møder op” på aftalte tidspunkter, kan det være, at du skal have fat i mentorbarnets voksne og have deres hjælp til at huske mentorbarnet på aftalerne el.lign.