Nyhed

29. august 2018

Mentorundersøgelse 2018: ”Han lærer noget hver gang vi ses”

Vi har spurgt vores mentorer, hvordan det går. Det gør vi for at blive klogere på udbyttet af mentormøderne. Mentorernes svar understreger, hvor forskellige de enkelte mentorer griber mentorrollen an. Et hovedpunkt fra undersøgelsen er, at møderne mellem mentor og mentorbarn rummer både det faglige og sociale.  

Selv om Lær for Livet lægger vægt på, at lektielæsning og skolearbejde skal være i fokus, er der først og fremmest tale om, at der skal skabes en relation mellem mentor og mentorbarn samtidig med, at der kan være andre aktiviteter end traditionel lektielæsning, der kan bidrage til at fremme relations-dannelse og læring. På den måde er spørgeskemaet et inspirationsværktøj, der viser, at ingen mentorrelation er ens, og ingen er mere rigtig eller forkert end den anden.

84 pct. oplever et skolefagligt udbytte

Det er positiv læsning, når hele 81 pct. af mentorerne angiver, at de mødes med barnet ugentligt, og at endnu flere (84 pct.) oplever, at barnet får et skolefagligt udbytte af møderne.

Det skolefaglige udbytte kan komme til udtryk på flere måder, fx stigning i karakterer, større faglig eller personlig selvtillid eller gennem øget motivation.

“Mentorbarnet er steget to karakterer i gennemsnit på tværs af alle fag. Vores arbejde med det faglige har helt sikkert bidraget til fremgangen, men efter min vurdering har vores kontinuerlige dialoger om fokus i skolen og dialog om de sociale relationer, været den væsentligste årsag til de gode resultater”

“Vi er ikke nået til at lave noget skolefagligt endnu, men jeg føler at det går fremad med motivationen ift. at tage fat på noget fagligt”

“Han er blevet bedre til at stille spørgsmål og være bevidst om, hvad han ikke forstår. Han “tør” være lidt mere nysgerrig, end han har været. Han har et bedre humør/en bedre energi til at tilegne sig stof og blive ved det, når det er svært. Noget handler jo om, at han er blevet ældre, men jeg bilder mig da ind, at jeg har spillet en rolle i det”

“Vi bruger bl.a. en del tid på at spille skak. Skak udvikler nogle bredere kompetencer, som gør børn bedre i skolen”

“Han lærer noget hver gang vi ses”

Anonyme mentorer til spørgsmålet “Hvordan får barnet et skolefagligt udbytte af mentormøderne?”

Hvad laver mentorerne sammen med mentorbørnene?

Mht. indholdet af mentormøderne, svarer 81 pct., at de hjælper med lektier eller øvrigt skolearbejde, mens 64 pct. svarer, at de også/eller snakker om faglige udfordringer i skolen.

Men mentorerne laver også mange andre ting sammen med deres mentorbørn. Flere angiver fx, at de hjælper med ansøgninger til praktikjob, laver mad og spiser sammen, ser nyheder, spiller spil, skak eller Playstation, taler ansvar på sociale medier eller går på biblioteket – blot for at nævne nogle få af de øvrige aktiviteter.

“Vi snakker om hverdagen, ser Ultranyt og snakker om det og udforsker evt. et emne, der udspringer af vores snak. Lige nu læser vi en bog om 2. verdenskrig […] når vi er færdige skal vi se filmen”

Anonym mentor til spørgsmålet “Hvilke aktiviteter foretager du dig med det barn du er mentor for? – Andet”

Det sociale udbytte: “Han blev forbavset over, at jeg ikke fik penge for at se ham”

90 pct. vurderer, at barnet får et socialt udbytte af mentormøderne. Det er særdeles positiv læsning, da vi ved, at en god relation har en positiv indvirkning på indlæringen, som dermed også er en forudsætning for fagligt udbytte. Det sociale udbytte kommer til udtryk på mange forskellige måder. Fx oplever flere mentorer, at det har en betydning, at de er frivillige og ikke får penge for at være sammen med barnet. Derudover er der flere mentorer, som taler med deres børn om “sociale spilleregler”, kammeratskab og andre ikke-skolerelaterede emner.

“Jeg tror han nyder, at jeg ikke er så “system-agtig” som de fleste andre voksne han møder i sit liv lige nu”

“Vi taler i højere grad om andre emner end skolearbejde, fx skoletræthed, klassekammerater mv”

“Han blev forbavset over, at jeg ikke fik penge for at se ham”

Anonyme mentorer til spørgsmålet “Hvordan får barnet et socialt udbytte af mentormøderne”

Hvad får mentorerne selv ud af at være mentorer?

Mentorrollen er er ikke kun vigtig og givtig for mentorbarnet. Mentorerne oplever også selv, at de får et udbytte, primært på det personlige plan. Tilspurgt om “hvilket udbytte har du selv af at være mentor” svarer 79 pct. at de gør en forskel for et anbragt barn, mens 49 pct. føler, at de udvikler sig personligt. Desuden angiver 15 pct. af mentorerne, at de udvikler sig fagligt.

Om undersøgelsen

Lær for Livet har i foråret gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle aktive mentorer, der er tilknyttet programmet. Spørgeskemaet er udsendt pr. mail til 207 mentorer, heraf har 157 svaret. Det giver en svarprocent på knap 76. 
Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres en gang om året.