Nyhed

13. februar 2018

Nye tal om Lær for Livets frivillige

Hos Lær for Livet er størstedelen af de frivillige mentorer alderspensionister. Denne gruppe udgør 45 pct. af alle frivillige mentorer. Den næststørste gruppe er er studerende med 41 pct.

Socialpædagog og ingeniør
Variationen fortsætter ved de frivillige mentorers erhvervsbaggrund.

”Lær for Livet har mange forskellige mentorer. En alsidig mentor-gruppe er en stor fordel, fordi børnene i programmet også er forskellige,” fortæller Illa Westrup Stephensen, direktør for Lær for Livet.

Størstedelen (44 pct.) af de ansøgende mentorer har en erhvervsbaggrund som pædagog, lærer eller andet inden for det socialfaglige felt. Men professioner som ingeniør, medicin – og sundhedsvidenskab og ledelse er ligeledes repræsenteret blandt mentorer og frivillige.

Frivillige vil gøre en forskel
Selvom der er stor diversitet blandt vores frivillige, så er motivationen for at blive en del af Lær for Livet stort set den samme. Lær for Livets mentorundersøgelser viser, at det at gøre en forskel gennem sit frivillige engagement, er en motiverende faktor. For næsten alle frivillige (85 pct.) har det en stor eller meget stor betydning. Langt de fleste mentorer har rettet henvendelse til Lær for Livet i forbindelse med kampagner på Facebook og på baggrund af personlige opfordringer fra deres eget netværk.

Lær for Livet ser en stigende interesse blandt personer, der ikke selv har tid til at blive mentorer, men som stadig gerne vil bidrage til Lær for Livet. Disse er med til at inddrage deres netværk for at finde den helt rigtige mentorkandidat.

Læs mere om Lær for Livets arbejde på www.laerforlivet.dk