Nyhed

13. februar 2018

Nye midler til Lær for Livets arbejde

Én af Lær for Livets kernesætninger er: ’Vi gør det sammen’. Budskabet er en del af læringsaspektet hos vores Learning Kids, men det påvirker også de andre dele af organisationen. Det har Lauritzen Fonden netop understreget med deres støtte til Lær for Livets arbejde.

Lauritzen Fonden giver midler til projekter, der har fokus på udsatte børn og unges dannelse og trivsel. Derfor ser fonden potentiale i Lær for Livet som et program, der beskæftiger sig med anbragte børn og unges læring og livsduelighed.

Hjælp til at styrke robusthed
Inge Grønvold, direktør for Lauritzen Fonden, begrunder yderligere deres støtte til Lær for Livet: ”Lauritzen Fonden tror på, at Lær for Livets helhedsorienterede tilgang giver de udsatte børn den nødvendige robusthed, som er afgørende for at børnene kan bevæge sig igennem uddannelsessystemet og på sigt skabe et godt liv for sig selv.

Midlerne fra Lauritzen Fonden skal netop bruges til udvikling af arbejdet med børnenes sociale og personlige kompetencer. I forvejen har Lær for Livet stort fokus på den faglige undervisning, men med denne støtte får Lær for Livet hjælp til at udarbejde et koncept og undervisningsmaterialer til brug for undervisning i sociale og personlige kompetencer. Konceptet skal faciliteres hos både mentorer, camp-medarbejdere og anbringelsessteder.

”Jeg er meget taknemmelig for, at Lauritzen Fonden støtter op om Lær for Livet , og vi glæder os til at udvikle arbejdet med børnenes sociale og personlige kompetencer, så de er bedre rustet til at realisere deres fulde potentiale,” udtaler Lær for Livets direktør, Illa Westrup Stephensen.