Nyhed

28. januar 2021

Regeringen har netop præsenteret deres reformudspil Børnene Først. Lær for Livet ser mange gode takter i det meget ambitiøse reformudspil, og vi kan se, at der er lyttet til børnene. Næste skridt er at sikre god skolegang til udsatte børn.

Onsdag den 27. januar 2021 kom så det reformudspil, som var ventet efter, at statsministeren holdt sin nytårstale den 1. januar 2020. Her markerede statsminister Mette Frederiksen sig som børnenes statsminister. Hun refererede endda fra en kronik, som seks unge fra Lær for Livet skrev i 2019 med 10 gode råd til børnenes statsminister.

I kronikken efterlyser de unge blandt andet mere stabilitet og kvalitet i anbringelsen, færre skolepauser, inddragelse i deres egen sag – og voksne der lytter og forventer sig noget af dem.

Hele kronikken kan læses her: Nyhed – Lær for Livet (laerforlivet.dk)

Her er kronikørernes ti gode råd fra nuværende og tidligere anbragte unge:

1. Hjælp med at bryde fordommene
2. Alle skal have en mentor
3. Sørg for stabile sagsbehandlere, vi kan have tillid til
4. Skolens lærere skal have positive forventninger til os
5. Ingen skolepauser
6. Uddan plejefamilierne
7. Sæt tidligt ind
8. Sørg for lige vilkår i alle kommuner
9. Hjælp os med overgangen til voksenlivet
10. Inddrag os

Når vi ser på udspillet ”Børnene Først”, genkender vi i høj grad børnenes stemmer. Særligt hæfter vi os ved, at regeringen vil sikre:

• Forstærket fokus på at investere i udsatte børn og unge i samarbejde med civilsamfundet. (Imødekommer delvis råd nr. 2, hvor de efterlyser ikke-betalte relationer)
• Bedre kvalitet i sagsbehandling, flere gennemgående myndighedspersoner samt mulighed for en børnerådgiveruddannelse. (råd nr. 3)
• Mere stabile anbringelser (kan afhjælpe råd nr. 5)
• Stærkere plejefamilier – herunder reform af plejefamilieområdet, bedre støtte og uddannelse til plejefamilierne (råd nr. 6)
• Bedre læringsmiljø på anbringelsesstederne. Læringsmiljø skal indgå i Socialtilsynets kvalitetsvurdering. (råd nr. 6)
• Støtte til unge i ungdomsuddannelse og overgang til voksenlivet – fx via forsøg med forlængede uddannelsesforløb for anbragte unge på ungdomsuddannelser (råd nr. 9)
• Flere rettigheder til børnene. (Råd nr. 10)

Overordnet er konklusionen derfor, at udspillet er et vigtigt første skridt for at skabe bedre børneliv og dermed voksenliv for udsatte børn og unge i Danmark.

Behov for større fokus på god skolegang
I Lær for Livet deler vi reformens ambitioner om at gøre op med de ulige vilkår og betingelser, som alt for mange børn stadig vokser op med, og som følger dem ind i voksenlivet. Men vi ved også, at en god skolegang er en helt afgørende faktor for at skabe sig et godt voksenliv uden arbejdsløshed, hjemløshed, sygdom, kriminalitet og misbrug.

At give de anbragte unge ekstra tid til at gennemføre en ungdomsuddannelse, er absolut et godt redskab i værktøjskassen. Men vi må ikke glemme, at under halvdelen af de anbragte børn i dag består Folkeskolens Afgangseksamen (KL Nøgletal 2020). Og uden den er der lang vej til overhovedet at kunne påbegynde på en ungdomsuddannelse. Der er behov for ekstra støtte til de udsatte børn, hvis de skal have samme chancer for at klare sig i skolen som ikke-udsatte børn.

Alle skal have en mentor
De unge kronikører efterlyser i kronikken, at alle anbragte børn skal have ikke-betalte relationer i deres liv. Forskning viser, at anbragte børn har et meget skrøbeligt netværk og få rollemodeller – og mange af de voksne, man møder, er betalt for at være der.

Derfor er det positivt, at regeringen i sit udspil foreslår, at alle børn anbragte på institution, skal have tilbuddet om at blive tilknyttet en ”venskabsfamilie”, som åbner døren for, at barnet kan komme på besøg fx i weekender, for at opleve, hvordan et helt almindeligt familieliv fungerer.

Cirka 80 procent af de anbragte børn bor hos en plejefamilie og ikke på institution. De bør have samme mulighed for at indgå i ikke-betalte relationer med voksne. Og den opgave kan civilsamfundsorganisationer som Lær for Livet være med til at løfte.

Skolens lærere skal have positive forventninger til os
I kronikkens råd nr. 4 efterlyser de unge, at de vil mødes med positive forventninger. I skolen og hos andre voksne bliver børnene alt for ofte mødt med lave eller negative forventninger og manglende ambitioner på deres vegne. Det skal og kan vi som samfund gøre op med.

Vigtigt næste skridt
Som regeringen skriver, kan alt ikke rummes i et udspil. Derfor appellerer vi i Lær for Livet til, at der i næste runde bliver sat yderligere fokus på anbragte og udsatte børns skolegang.

Regeringens udspil skal skabe de vigtige forudsætninger for en stabil opvækst – næste runde skal handle om, hvordan vi sikrer en bedre skolegang, som er en betydningsfuld faktor for at få et godt voksenliv.