Nyhed

24. november 2017

Satspuljemidlerne for 2018

Godt nyt for anbragte børn og plejefamilier!

Børne- og socialminister Mai Mercado og satspulje-partierne indgik den 10. november en aftale om udmøntning af satspuljemidlerne på børne- og socialområdet. Der afsættes 73,7 millioner kroner til at sikre mere kvalitet i plejefamilieanbringelserne, herunder til at styrke anbragte børns opvækst, læring og netværk frem til 2021.

Læring skal understøttes i plejefamilierne

Aftalen skal styrke godkendelsesproceduren vedr. plejefamilier og intensivere støtten af plejefamilierne. Lær for Livet ser et stort uudnyttet potentiale i at støtte plejefamilierne bedre – særligt i relation til de anbragte børns læring.

”I Lær for Livet er vi meget tilfredse med, at satspuljemidlerne skal være med til at styrke plejefamilierne, så de i endnu højere grad kan understøtte anbragte børns faglige trivsel og livsduelighed,” udtaler Lær for Livets direktør Illa Westrup Stephensen.

Lær for Livet har på Learning Camps vist, at det er muligt at rykke de anbragte børn og unge både fagligt og personligt. Men læring er en proces, der også i høj grad er defineret af de nære relationer i hjemmet.

Ny pulje skal styrke anbragte børns netværk

Lær for Livet konstaterer også med stor tilfredshed, at der afsættes midler til en pulje, som organisationer, der tilbyder netværksskabende aktiviteter for anbragte børn og plejefamilier, kan søge. Aktiviteterne kan fx bestå i netværksgrupper, feriekolonier eller sommer-camps, hvor der er fokus på faglig læring og socialt samvær med andre anbragte børn.

”Vi er naturligvis glade for, at der fra politisk side er en anerkendelse af, hvor vigtigt det er at skabe netværk og lærings-fællesskaber for anbragte børn. Vi ved, hvor meget det betyder for de anbragte børn at møde andre, der har en sammenlignelig historie. Det giver en følelse af normalitet og tilhørsforhold, som de ellers sjældent oplever,” siger Illa Westrup Stephensen.

Ny social investeringsfond på tværs af sektorer

Partierne bag udmøntningen af satspuljen har desuden et langsigtet fokus med etableringen af Den Sociale Investeringsfond. Denne fond skal sikre, at der på tværs af den offentlige, private og frivillige sektor investeres i helhedsorienterede sociale programmer, der har et forebyggende sigte. Lær for Livet hilser også denne spændende nye satsning velkommen og vil følge udviklingen nøje.