Nyhed

4. juni 2020
Hjemmeundervisning øger risiko for læringsefterslæb
En ny undersøgelse foretaget af Danmarks Lærerforening viser, at det særligt er de udsatte og fagligt svage elever, der hægtes af den fjernundervisning, som har været eneste kontakt til skolen under hele nedlukningen. Derfor er der ifølge Lær for Livets direktør, Illa Westrup Stephensen, nu ekstra stort behov for at give de udsatte børn et skolefagligt og socialt boost.
 
”Med de seneste måneders hjemmeundervisning har udsatte børn mere end nogensinde behov for at komme ud og blive en del af et fællesskab, hvor de samtidig får styrket deres læringsparathed. Derfor er det en kæmpe lettelse, at både Egmont Fonden og Lauritzen Fonden nu giver os en særbevilling, så Lær for Livet kan gennemføre camps på flere lokationer til sommer, og igen til efteråret, når børnene skal mødes til deres anden camp,” udtaler Lær for Livets direktør, Illa Westrup Stephensen.
 
Det er det aktuelle forsamlingsforbud, der gør det umuligt at gennemføre de sædvanlige camps med knapt 100 børn og 50 voksne på traditionel vis. Derfor planlægger Lær for Livet at dele campen op på fire lokationer. Det betyder ekstra udgifter til fx leje af lokaler, ekstra bemanding, rengøring osv.
 
Særbevillingerne fra Egmont Fonden og Lauritzen Fonden sikrer, at anbragte børn fortsat kan komme på camp til sommer og i efteråret. Og det er afgørende fortæller Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fonden:
 
”Coronakrisen har forstærket anbragte børns behov for at deltage i et socialt og læringsmæssigt fællesskab. Det bliver en lang sommer, og her har børnene behov for både gode sociale, men også læringsmæssige oplevelser. Derfor er Egmont Fonden glade for at kunne træde til i den her situation, hvor der er behov for at nytænke en virkelig afgørende indsats,” siger Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fonden.
 
Inge Grønvold, der er direktør i Lauritzen Fonden, supplerer:
 
”Vi befinder os i en ekstraordinær situation, der desværre rammer udsatte børn og unge ekstra hårdt og behovet for at styrke dem fagligt og socialt er kun blevet større. Derfor glæder det os, at Lær for Livet hurtigt har tilpasset sig situationen, så ingen Learning Kids skal gå glip af de lærerige og fællesskabsstyrkende aktiviteter som Learning Camps tilbyder, og som er så vigtige for at ruste børnene i deres videre skolegang – dette støtter vi meget gerne op om,” siger Inge Grønvold, direktør i Lauritzen Fonden.
 
Ældre elever skal være rollemodeller
Erfaringerne fra skolelockouten i 2013 viser, at lukkede skoler går hårdt ud over de udsatte børn og unges trivsel. Samme tendens oplever Lær for Livet i dialogen med de ældste Learning Kids i programmet, som fortæller, at de føler sig ensomme og isolerede. Organisationen vil derfor gøre en særlig indsats for at få flere af de ældste elever i programmet med på camps som rollemodeller for de yngre børn.
 
”Vi har positive, men dog begrænsede erfaringer med at bruge de ældste elever i programmet som rollemodeller for de yngre elever. Men i lyset af, at mange af vores unge lige nu har ekstra stort behov for positive oplevelser med at gøre noget godt for andre, vil vi nu arbejde mere systematisk for, at flere af dem får muligheden for at kunne bidrage på camps,” fortæller direktør Illa Westrup Stephensen.
 
I alt forventer Lær for Livet, at knapt 100 nye børn og cirka 10 ældre elever (Learning Kids) deltager som rollemodeller i årets sommercamps.