Nyhed

15. februar 2018

Lær for Livet afholder uddannelsesweekender flere gange om året. Det plejer kun at være i januar og september, men som noget nyt er der også en uddannelsesweekend i april.
I januar deltog flere af vores faste oplægsholdere, men vi havde også besøg af nye navne og temaer, bl.a. med workshoppen Mine 100 første dage som mentor og to monologer af tidligere anbragte. 

Lørdagens program bestod af velkomst, introduktion samt faglige oplæg af både nye og mere kendte ansigter. Psykolog og supervisor Sanne Linke Møller holdt traditionen tro oplæg om børnene og mentor-sparring. Som noget nyt gæstede tidligere formand for Børns Vilkår og cand. pæd. & psych. John Halse uddannelsesweekenden. John Halse er ekspert i familie- og socialpsykologi, og har skrevet en række bøger herom. Han holdt et oplæg under overskriften Den betydningsfulde voksne.

Til de erfarne mentorer var der arrangeret en lærings-workshop, hvor der blev undervist i konkrete læringsredskaber af Martin Kristensen og Ulrikke Ottosen, som begge er uddannede folkeskolelærere. De to er for nyligt også blevet en endnu større del af Lær for Livets team. Martin og Ulrikke er tilknyttet Lær for Livet som faglivliner, der kan hjælpe, hvis en mentor har brug for faglig sparring.

”Vær ærlig! Ærlig, ærlig, ærlig”

Efter en lang dag med masser af faglige input og praktisk information, var lørdagens sidste oplæg af en anderledes karakter. Amanda og Camilla fra organisationen C:ntact, som begge er tidligere anbragt, fremførte hver sin monolog fra forestillingen §50 – Anbragt. Deres historier er førstehåndsberetninger om at have gennemlevet en barndom, der har været præget af svigt og misbrug. Forestillingen gjorde stort indtryk på deltagerne, og spørgelysten var stor. Hvad kan man som mentor gøre i samværet med et anbragt barn, der ofte vil opleve at have været udsat for svigt? Camilla og Amanda var begge enige om svaret.

”Vær ærlig! Ærlig, ærlig, ærlig. Når man som barn har været udsat for så mange løgne bliver man verdensmester i at gennemskue dem. Så vær oprigtige og ærlige,” lød det fra Camilla.

Efter en veloverstået lørdag, talte psykolog Amalie Strange fra Januscentret søndag om grænser og bekymringsbarometeret. Dagen blev afsluttet med en ny workshop under titlen Mine 100 første dage som mentor, med HR-konsulent Pia Ravn Dyhr.

Mentorer kan hente oplæg fra uddannelsesweekenden her.

I 2018 afholder vi yderligere to uddannelsesweekender, en i foråret og en i efteråret.

Forår: 14-15 april på Dalum Landbrugsskole (lukket for tilmelding)

Efterår: 15-16 september på Dalum Landbrugsskole (åben for tilmelding)

Nye mentorer tilmeldes automatisk, og skal blot besvare med en bekræftelse. Hvis du allerede er mentor og har deltaget på uddannelsesweekend før, kan du komme med ved at sende en mail til nathalie@laerforlivet.dk