Honoraroversigt

I skemaet nedenfor finder du Lær for Livets honoraroversigt. Det er i denne oversigt du skal rådføre dig, hvis du er tvivl om, hvilket honorar du vil få udbetalt for en given camp. Honoraroversigten opdateres årligt ved årsskifte.

Honoraroversigten er netop blevet revideret, og hensigten er, at det skal være både overskueligt og gennemsigtigt, hvad der udbetales i honorar.

Som det fremgår, er honorarets størrelse afhængig af forskellige parametre:

  • Hvilken camp du deltager på
  • Antallet af camps du har deltaget på
  • Hvilken rolle du har på camp

I forbindelse med afvikling af camps, er det Lær for Livets ansvar at sikre den bedste bemanding, herunder en hensigtsmæssig fordeling af de menneskelige ressourcer på en camp. Det betyder, at det i sidste ende er Lær for Livet, der beslutter hvilken rolle den enkelte campmedarbejder skal have på en given camp – selvfølgelig med blik på campmedarbejderens erfaring og kompetencer. Du vil således kunne opleve, at du på én camp eksempelvis er zoneleder, mens du på den næste camp ikke varetager den rolle.

Den reviderede honoraroversigt træder i kraft fra og med LC1 2022. Det betyder, at det først er i forbindelse med LC1, at ”antallet af camps…” bliver en faktor. Uagtet antallet af camps du har deltaget på; hvis du deltaget på camp før LC1 2022, vil du modtage tillægget for deltagelse på +3 camps.

Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål til dit honorar, er du velkommen til at kontakte Jens på jbm@laerforlivet.dk.