Om Lær for Livet

Udsatte børn og unges læring

Af de udsatte børn og unge er det i dag kun hver fjerde, der har gennemført en ungdomsuddannelse seks år efter folkeskolen. Det tal står i skarp kontrast til deres ikke-udsatte kammerater, hvor hele syv ud af 10 når i mål med en ungdomsuddannelse (KL Nøgletal: 2020). Forskning viser, at uddannelse er den væsentligste beskyttelsesfaktor mod yderligere udsathed i livet. Hvis udsatte børn skal have bedre fremtidsudsigter, skal de derfor støttes til en bedre skolegang.

Børn, der tilmeldes Lær for Livet får:

  • Et fagligt og personligt boost og bliver en del af et stærkt fællesskab på Learning Camps, hvor der er fokus på dansk, matematik samt personlig og social udvikling.
  • En frivillig mentor, der giver faglig støtte og bidrager med oplevelser og alment dannende aktiviteter 2-4 gange om måneden i seks år.
  • Temacamps med fokus på eksamenstræning, dansk og matematik, overgang til voksenlivet eller personlig udvikling.

Lær for Livets vision

I 2013 søsatte Egmont Fonden læringsprogrammet Lær for Livet, der tilbyder udsatte børn og unge et seks-årigt forløb med fokus på læring og livsduelighed. Det er første gang, at der har været et så omfattende initiativ rettet mod udsatte børns læring i Danmark. Lær for Livet står derfor i dag med helt unik viden og erfaringer, når det kommer til udsatte børns læring og livsduelighed.

Lær for Livet skal bidrage til, at anbragte og udsatte børn og unge styrker deres faglighed og personlige kompetencer, får øget lyst til læring og opnår bedre trivsel. På langt sigt skal Lær for Livet bidrage til, at børnene får mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse og skabe et godt liv for sig selv.

Lær Livet lever op til kriterierne for lovende praksis defineret af Socialstyrelsen.

Alle børn har styrker

Det er Lær for Livets grundholdning, at alle børn har styrker. På trods af svære vilkår, rummer børnene også ressourcer, styrker og erfaringer, som kan udvikles og bruges til at nå nye faglige mål og øget livsduelighed. Det er disse ressourcer, som programmet forsøger at fremme for at skabe positiv udvikling i barnets liv.

Derfor bliver børnene både på Learning Camp og i mentorordningen mødt med en anerkendende og styrkende tilgang, hvor der er fokus på deres styrker og ressourcer frem for deres udfordringer.

Kort om Learning Camp

Learning Camp er et koncentreret campforløb på hhv. 10, 5 og 3 dage, hvor børnene sover, spiser og modtager undervisning i matematik og dansk samt i personlige og sociale kompetencer. Undervisningen afvikles ca. 6 timer om dagen i et varieret forløb, hvor der både er plads til ro, leg og fokuseret læring. Børnene testes i læsning, stavning og matematik for at måle udvikling og fremskridt.

Learning Camp 1, som afholdes i de første 10 dage i sommerferien, er børnenes første møde med Lær for Livet. Campen skal bidrage til, at børnene bliver styrket fagligt gennem undervisning, som er målrettet det enkelte barns behov. Campen skal samtidig bidrage til, at barnet får succesoplevelser, som kan være et afsæt for drømme og lyst til læring.

Learning Camp 2 finder sted fem dage i efterårsferien. I løbet af efteråret starter mentorordningen også op. Tredje camp afholdes i foråret året efter og varer tre dage. Herefter kommer barnet på minimum en temacamp om året.

Kort om mentorordningen

Alle børn i Lær for Livet skal så vidt muligt tilknyttes en frivillig mentor, som følger dem i alle seks år i Lær for Livet. Den frivillige mentor skal bidrage til, at barnet bliver motiveret og støttet i på sigt at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Støtten fra mentor skal opretholde det faglige løft og den lyst tillæring, som barnet får på Learning Camps.

Mentor er en ressourcestærk voksen, der i kraft af sinekompetencer kan hjælpe med lektier to til fire gange om måneden. Mentor er således en faglig støtte for barnet, som også giver barnet nogle almen dannende oplevelser som fx teater- og museumsbesøg.

Udvælgelse af mentorer

Mentorkandidaterne i Lær for Livet gennemgår en grundig udvælgelsesproces. I udvælgelsen lægger Lær for Livet vægt på faglighed, arbejdserfaring, leveforhold, geografi, personlighed og ikke mindst motivation.

Alle mentorer kommer på en obligatorisk uddannelsesweekend og tilbydes derudover mentorsparring tre gange årligt. Der indhentes både børne- og straffeattest på mentorerne, inden de mødes med deres mentorbørn første gang. De udvalgte mentorer skal kunne se sig selv i mentorrollen i Lær for Livet i mindst 18 måneder – og meget gerne længere.

Lær for Livet gør alt for at finde en frivillig mentor til barnet, men det sker, at der går flere måneder, før det rette match er fundet.

Trygge rammer for barnet

Børn i Lær for Livet er lige så forskellige som andre børn. Nogle er generte, mens andre elsker at møde nye mennesker. Nogle bryder sig ikke om at være væk hjemmefra, hvor andre trives godt i nye omgivelser. Derfor reagerer børnene forskelligt på tilbuddet om at deltage på Learning Camp, som er startskuddet på børnenes forløb i Lær for Livet. Det er Lær for Livet både opmærksom og forberedt på. Learning Camp er derfor fokuseret på at skabe trygge og sikre rammer, der stimulerer børnenes lyst til opdagelse og læring.

De voksne på Learning Camp hjælper børnene med at finde sig til rette i fællesskabet, som i løbet af campens varighed på 10 dage bliver stærkt og rummeligt. Generelt får børnene masser af anerkendelse, opmærksomhed og voksenkontakt. Learning Camp er bemandet med fagligt kompetent personale, der anlægger et ressourcebaseret syn på børnene og underviser varieret, så der bliver taget hensyn til, at alle lærer forskelligt.

INFORMATIONSMØDE

I juni holder Lær for Livet et obligatorisk informationsmøde for de børn, der er tilmeldt samt deres forældre, plejeforældre og voksne på anbringelsessteder.