Bilag og refusion

Kørselsgodtgørelse

Alle mentorer kan få godtgjort deres kørselsudgifter i forbindelse med kørsel til og fra Lær for Livets fællesarrangementer, fx mentoruddannelse og mentorsparring. For at få godtgørelsen skal du udfylde og fremsende kørselsbilag inklusiv bilag (fx kvittering for betalt broafgift).

Har du mere end samlet 20 km til og fra dit mentorbarn, kan du få godtgjort dine udgifter i forbindelse med møderne. Du får kørselsgodtgørelse for det antal kilometer, der ligger ud over 20 kilometer. Hvis du fx har 50 kilometer til og fra mentorbarnet, får du godtgørelse for 30 km. For at få godtgørelsen skal du udfylde og fremsende kørselsbilaget.

Du skal huske også at udfylde speedometerets km. antal ved din turs start og slut. Dette er et krav fra SKAT ift. refusion.

Guide til refundering      Bilag til brug ved udlæg

Rådighedsbeløb

Alle mentorer i Lær for Livet kan få refunderet op til 1.500 kroner, som kan bruges på aktiviteter, der understøtter relationen mellem mentor og mentorbarn samt mentorbarnets almene dannelse.

Alle bilag indsendes samlet til Lær for Livet den første i hver måned. Vi kan af regnskabsmæssige årsager kun refundere et beløb, hvis vi modtager et bilag. Det er vigtigt, at du også udfylder skemaet og indsender det sammen med evt. bilag (gælder både kørsel og øvrige udlæg).

Skema og evt. bilag sendes til Lær for Livets mail: kontakt@laerforlivet.dk eller til Lær for Livets sekretariat på adressen:

Lær for Livet
Hejrevej 43, 3. sal
2400 København NV

Vi bestræber os på, at refundere beløbet inden for 2-3 uger fra vi har modtaget bilagene.