Resultater

Resultater efter otte år med Lær for Livet

Lær for Livet er sat i verden for at styrke anbragte børns læring og livsduelighed, så flere af dem lykkes med at gennemføre en uddannelse og på sigt skabe sig et godt liv. Nedenfor er resultater fra Lær for Livets følgeforskning fra DPU, Aarhus Universitet.

Læs mere om følgeforskning her
8 ud af 10 unge i Lær for Livet består folkeskolens afgangseksamen (FSA) ved afslutningen af 9. klasse. For udsatte børn generelt er tallet 3 ud af 10

unge i Lær for Livet består folkeskolens afgangseksamen (FSA) ved afslutningen af 9. klasse.

For udsatte børn generelt er tallet 3 ud af 10

80%

af unge i Lær for Livet, der er anbragt i plejefamilie, består FSA i 9. klasse.

For alle anbragte i plejefamilie er det ca. 50%.

60%

af unge i Lær for Livet, der er anbragt på døgninstitution eller socialpædagogisk opholdssted, består FSA i 9. klasse.

For alle anbragte på døgninstitution eller opholdssted er det ca. 10%.

78%

af unge i Lær for Livet er i gang med en ungdomsuddannelse 2 år og 3 måneder efter 9. klasse*.

* Når de unge deles op i tre 9. kl. afslutningsår betyder det, at der er tale om et mindre antal unge på hver afslutningsårgang. For 2019 er det 45 unge, for 2018 40 unge og 31 unge i 2017. En ung repræsenterer således mellem 2,2 og 3,2 procent i opgørelserne. To af de unge i undersøgelsen afsluttede 9. klasse i 2016. De er derfor ikke inkluderet, da der kun er medtaget tre afslutningsår.

86 %

af danske unge generelt er i gang med en ungdomsuddannelse 1 år og 3 måneder efter 9. klasse.

De anbragte unge bruger altså lidt længere tid, før de starter på en ungdomsuddannelse, f.eks. på forberedende uddannelser. Men efter et år, matcher de stort set unge generelt.

23% af alle anbragte børn og unge har fuldført en ungdomsuddannelse inden for seks år efter 9. klasse. For unge generelt er tallet 73%.

af alle anbragte børn og unge har fuldført en ungdomsuddannelse
inden for seks år efter 9. klasse.

For unge generelt er tallet 73%.

Lær for Livet giver også drengene de rette værktøjer til at gennemføre 9. klasse

Andel af unge i Lær for Livet der består folkeskolens afgangseksamen efter 9. klasse fordelt på køn:

81% drenge og 76% piger består folkeskolens afgangseksamen efter 9. klasse

For udsatte unge generelt er tallene anderledes:

25% drenge og 37% piger består 9. klasse - udsatte unge generelt

Om følgeforskningen

Følgeforskningen fra DPU, Aarhus Universitet er en del af en følgeforskningsserie om læringsprogrammet Lær for Livet. Den sidste rapport er baseret på en survey-undersøgelse gennemført i august 2019. Respondenterne er 118 unge mellem 15 og 19 år, med en gennemsnitsalder på 17 år. Heraf er 51 procent piger og 49 procent drenge. 78 procent af de unge er eller har været anbragt i plejefamilie og 22 procent på døgninstitution/ opholdssted. 116 af de unge afsluttede grundskolens 9. klassetrin i 2017, 2018 og 2018, mens to af de unge afsluttede tidligere, nemlig i 2016.

Om børn og unge i Lær for Livet

Det samlede indtryk af børnene i Lær for Livet er, at de placerer sig i ’mellemgruppen’ med hensyn til sociale, emotionelle og skolefaglige vanskeligheder i forhold til alle anbragte børn.