Bliv mentor

Astronaut, politimand, frisør eller pædagog? Alle børn har håb og drømme for deres fremtid, men nogle har brug for en ekstra hjælpende hånd for at komme godt på vej i livet. Som frivillig mentor gør du en forskel for et udsat barn mellem 9 og 15 år, som har brug for din hjælp til at lære om de små såvel som de store ting. Om syvtabellen og om retstavning. Og om, at det er okay at drømme – også stort.

Ansøg om at blive mentor         

Hvad laver en mentor?

Du mødes med dit mentorbarn to gange om måneden, hvor du hjælper med lektier og skolearbejde, primært i dansk og matematik. Derudover kan du få tilskud til kulturelle oplevelser, fx til biograf, teater eller museumsbesøg. Lær for Livet stiller læringsmateriale til rådighed som du får gratis adgang til.

Hvem kan blive mentor?

For at blive mentor skal du være fyldt 18 år og kunne forpligte dig til mentorgerningen i min. 18 måneder. Derudover skal du:

 • Som minimum have gennemført en ungdomsuddannelse
 • Have bopæl i umiddelbar nærhed af barnet, eller være villig til at transportere dig en længere distance
 • Kunne fremvise ren straffe- og børneattest
 • Deltage på et to-dages uddannelsesforløb (afholdes to gange om året i januar og september)

Hvorfor en frivillig mentorordning?

Som frivillig mentor bidrager du til, at barnet bliver motiveret og støttet i på sigt at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Støtten fra mentor skal opretholde det faglige løft og den lyst til læring, som barnet får på Learning Camps.

Lars Holmboe, der har skrevet ph.d. om mentorordninger,  fortæller, at der er en del eksempler på, at mennesker kommer længere og rykker sig i højere grad med en frivillig mentor end med en professionel.

”Jeg tror, det handler om, at staten blander sig i mange ting på fx social- og arbejdsmarkedsområdet. Der er meget kontrol og mange samtaler, der også handler om kontrol. Her kan frivilligheden opleves som noget meget positivt, fordi man er fri for den magt, der kan udøves. Derfor er frivillighed noget af det helt centrale ved mentorordninger. Det er unikt, at to mennesker kan skabe og udvikle det rum sammen.”

Hvorfor udsatte børn?

Nøgletallene for udsatte børn og unges skolegang taler for sig selv (KL Nøgletal, 2019):

 • Kun halvdelen af de udsatte børn gennemfører folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse – til sammenligning gennemfører flere end ni ud af ti af deres ikke-udsatte klassekammerater afgangsprøven i 9. klasse.
 • Udsatte børn ligger i gennemsnit to karakterer under deres klassekammerater.
 • Seks år efter folkeskolens afgangsprøve har færre end hver fjerde anbragte unge gennemført en ungdomsuddannelse. For deres jævnaldrende er det flere end tre ud af fire.

Ansøg om at blive mentor

Klar til at blive frivillig mentor? Kig på Danmarkskortet herunder, og se om vi mangler mentorer i dit område. Udfyld vores ansøgningsformular, eller bliv kontaktet af Lær for Livet for at høre mere om det at være frivillig mentor.

Ansøg om at blive mentor  

Problemer med ansøgningsskemaet?

Hvis du har problemer med at udfylde ansøgningsskemaet kan det med fordel gøres i google-chrome.

Her mangler vi mentorer

På vores Danmarkskort kan du altid se, hvor i landet vi mangler frivillige mentorer til de børn, der starter i programmet til sommer.

 


Lær for Livet er et seks-årigt læringsprogram for anbragte og udsatte børn og unge. Læringsprogrammet består af særligt tilrettelagte læringsforløb (Learning Camps) og en frivillig mentorordning. Målet er, at de medvirkende børn kan gennemføre en ungdomsuddannelse og på sigt skabe et godt liv for sig selv.

 •  

  LB-forsikring

  LB Forsikring bidrager med 4 mio. kr. over de næste tre år til at styrke mentorordningen for anbragte børn. Derudover vil LB Forsikring også bidrage med at skaffe nye mentorer til de ca. 75 nye børn, der optages i programmet årligt. Det gøres blandt LB Forsikrings medlemmer, som for en stor dels vedkommende er undervisere, social- og sundhedsansatte. Målsætningen er at øge antallet af anbragte børn, der gennemfører en ungdomsuddannelse, skabe ny viden og sprede de gode metoder til gavn for endnu flere anbragte børn.

  Læs mere på LB Forsikrings hjemmeside