Bliv mentor

Som mentor i Lær for Livet er du med til at gøre en stor forskel for et anbragt barn mellem 9 og 16 år i dit nærområde. Ved at støtte barnet fagligt gennem lektielæsning og almentdannende aktiviteter, øger du barnets chancer for at udnytte sit potentiale.

Hvad laver en mentor?

Du mødes med dit mentorbarn tre-fire gange om måneden hvor du hjælper med lektier og skolearbejde, primært i dansk og matematik. Derudover kan du få tilskud til kulturelle oplevelser, fx til biograf, teater eller museumsbesøg. Lær for Livet stiller læringsmaterialer til rådighed som du får gratis adgang til.

Hvem kan blive mentor?

For at blive mentor skal du opfylde en række formelle krav. Du skal være fyldt 18 år og kunne forpligte dig til mentorgerningen i min. 18 måneder. Derudover skal du:

 • Som minimum have gennemført en ungdomsuddannelse
 • Have bopæl i umiddelbar nærhed af barnet. Dvs. inden for en afstand på ca. 25 km.
 • Kunne fremvise ren straffe- og børneattest
 • Deltage på et to-dages uddannelsesforløb (afholdes tre gange om året i januar, maj og september)

Hvorfor en frivillig mentorordning?

Som mentor bidrager du til at barnet bliver motiveret og støttet i på sigt at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Støtten fra mentoren skal opretholde det faglige løft og den lyst til læring, som barnet får på Learning Camps.

Som mentor er du ofte den eneste eller blandt de få personer i barnets netværk, som ikke bliver lønnet for at være sammen med barnet. Det kan have stor betydning for relationen til barnet, og derfor er alle vores mentorer frivillige og ulønnede.

Hvorfor anbragte børn?

Nøgletallene for anbragte børn og unges skolegang taler for sig selv:

 • Kun halvdelen af anbragte børn gennemfører folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse. For ikke-anbragte gennemfører flere end ni ud af ti afgangsprøven i 9. klasse.
 • Anbragte børn ligger i gennemsnit to karakterer under deres klassekammerater.
 • Seks år efter folkeskolens afgangsprøve har færre end hver fjerde anbragte unge gennemført en ungdomsuddannelse. For deres jævnaldrende er det flere end tre ud af fire.

Ansøg om at blive mentor

Klar til at blive frivillig mentor? Kig på Danmarkskortet herunder, og se om vi mangler mentorer i dit område. Udfyld vores ansøgningsformular, eller bliv kontaktet af Lær for Livet for at høre mere om det at være frivillig mentor.

Ansøg om at blive mentor        Jeg vil kontaktes og høre mere 

Problemer med ansøgningsskemaet?

Hvis du har problemer med at udfylde ansøgningsskemaet kan det med fordel gøres i google-chrome.

Her mangler vi mentorer

På vores Danmarkskort kan du altid se, hvor i landet vi mangler frivillige mentorer til anbragte børn netop nu.

 


Lær for Livet er et seks-årigt læringsprogram for anbragte børn og unge. Læringsprogrammet består af særligt tilrettelagte læringsforløb (Learning Camps) og en frivillig mentorordning. Målet er, at de medvirkende børn kan gennemføre en ungdomsuddannelse og på sigt skabe et godt liv for sig selv.

 •  

  LB-forsikring

  LB Forsikring bidrager med 4 mio. kr. over de næste tre år til at styrke mentorordningen for anbragte børn. Derudover vil LB Forsikring også bidrage med at skaffe nye mentorer til de ca. 75 nye børn, der optages i programmet årligt. Det gøres blandt LB Forsikrings medlemmer, som for en stor dels vedkommende er undervisere, social- og sundhedsansatte. Målsætningen er at øge antallet af anbragte børn, der gennemfører en ungdomsuddannelse, skabe ny viden og sprede de gode metoder til gavn for endnu flere anbragte børn.

  Læs mere på LB Forsikrings hjemmeside