Mærkesager

Kun 3 ud af 10 udsatte børn består i dag Folkeskolens Afgangsprøve (FSA) i 9. klasse. Det gælder for 9 ud af 10 af deres ikke-udsatte kammerater. (KL: Udsatte børn nøgletal 2020). Denne forskel vokser i børnenes videre uddannelsesforløb.

Det er et samfundsmæssigt svigt, som vi ikke kan sidde overhørig. Vi ved, at skole og uddannelse er afgørende for at skabe sig et godt liv.

Lær for Livets mærkesager:

 • Reducér læringsuligheden
 • Inddrag børnene
 • Investér langsigtet i læring og livsduelighed

 


     
10 gode råd til børnenes statsminister - Se video | Lær for Livet

10 gode råd til børnenes statsminister

Seks nuværende og tidligere anbragte unge fra Lær for Livet har i en kronik i Politiken den 24. november 2019 formuleret 10 gode råd til børnenes statsminister.


     
Samarbejdskommuner - Lær for Livet

Udsattes uddannelse

Sæt bindende og ambitiøse mål for anbragte og udsatte børns læring.


     

Investér langsigtet i læring og livsduelighed

Sæt tidligt ind med en helhedsorienteret indsats.


     

Børneinddragelse

Lyt til børn og unge – de har meget vigtigt at sige i forhold til deres eget liv og fremtidsdrømme.


     
Hjemmet - Lær for Livet

Stabilitet, brobygning og fællesskab

Skab sammenhæng og stabilitet gennem læringsmiljøet og giv udsatte børn og unge adgang til meningsfulde fællesskaber.


     
Hvad er en mentor? - Lær for Livet

Forventningsfattigdom

Stil krav og hav forventninger til udsatte børn og unge.


     

Inddrag civilsamfundet

Frivillige kan spille en særlig rolle i forhold til anbragte og udsatte børn og unge, der har stor gavn af relationer udenfor systemet.