E-læring for Campmedarbejdere

Velkommen til dette digitale kursus for campmedarbejdere i Lær for Livet.

Når du har taget kurset, håber vi, at du føler dig bedre klædt på til rollen som campmedarbejder på vores camps for børn og unge i udsatte positioner.

Du vil bl.a. få at vide:

  • Hvorfor campmedarbejderrollen er vigtig.
  • Hvilke kendetegn, der kan være ved de børn, der er med i Lær for Livet.
  • Hvilke reaktionsmønstre, du kan møde hos børnene.
  • Hvordan du kan møde børnene og skabe en god relation.
  • Hvilke pædagogiske værktøjer, du kan bruge til at fremme børnenes indlæring.
  • Hvordan du passer på dig selv og børnene.

Derudover vil du blive stillet over for nogle øvelser, der indeholder forskellige dilemmaer, du vil kunne møde i din rolle som campmedarbejder.

Kurset tager 30-40 minutter at gennemføre.

Husk at tænde for lyden.

E-læring for Campmedarbejdere